Internationale viering in Doorn

De Raad van Kerken in Nederland werkt aan de voorbereidingen van het 40-jarig bestaan van het Programm Combatting Racism (PCR) van de Wereldraad van Kerken. Met een stijlvolle viering in de Maartenskerk in Doorn op 14 juni (16.00 uur) begint het lustrum.

De viering is voor iedereen toegankelijk. De Protestantse Kerk van Doorn verzorgt de ambtelijke inkadering; Bert Landheer is ouderling van dienst, Joke Snijders is aanwezig als diaken. Er worden veel oud-gedienden verwacht die hun sporen hebben verdiend in de oecumene. De Wereldraad heeft Nederland gevraagd om het jubileum te organiseren, omdat er vanuit Nederland hard is gewerkt om het anti-racisme-programma inhoud te geven. In conferentiecentrum Kaap Doorn vindt van 14-17 juni 2009 de internationale conferentie plaats.

De conferentie beperkt zich niet tot de jubileumviering, zo’n vijftig vertegenwoordigers uit diverse landen komen naar Nederland om te bedenken welk antwoord de Wereldraad en de Raden van Kerken in de gehele wereld hebben op hedendaagse vormen van racisme. Het Programm Combatting Racism kan daarbij inspiratiebron zijn. 

Dit programma werd het meest zichtbaar in de strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Ook in Nederland kwam een brede beweging op gang onder de vlag van de oecumene. In 1994 kwam er een eind aan de apartheid in Zuid-Afrika: een radicale sociale verandering. Alle reden om hiervoor dank te zeggen tijdens de viering die aan de conferentie voorafgaat. Dr. Sam Kobia, secretaris-generaal van de Wereldraad, woont de viering bij en verzorgt de meditatie.

Discriminatie

Met het afschaffen van de apartheid in Zuid-Afrika is echter geen einde gekomen aan racisme en discriminatie. In Nederland kwamen in 2007 bij de anti-discriminatiebureaus 4.247 klachten binnen, waarvan de helft ging over discriminatie op grond van huidskleur, ras of afkomst. Mensen die er ‘anders’ uitzien worden binnen Europa veel vaker gecontroleerd op hun identiteit. In de wereld is verontwaardigd gereageerd op de Europese wetgeving rondom ongedocumenteerden, waarvan de vreemdelingendetentie een onderdeel is.

Uitsluiting

Overal lijden groepen mensen onder discriminatie en uitsluiting: Roma’s in Europa, Dalits in India, Afro’s in Latijns-Amerika, Aboriginals in Australië, en ook etnische Afrikanen die zich vestigen in Zuid-Afrika. Dit kan gepaard gaan met lijfelijk geweld en is al dan niet vastgelegd in structuren en wetgeving.

Zoeken naar antwoorden

De kerk heeft een andere positie dan veertig jaar geleden. Mensen verbinden zich ook niet meer zo gemakkelijk met brede bewegingen. Toch wordt tijdens conferentie gezocht naar antwoorden die de oecumenische beweging in een slotverklaring kan geven. De sluiting vindt plaats op woensdag 17 juni in de kapel van Hydepark. Deze viering heeft een gesloten karakter en vindt plaats voor genodigden.

Fotobijschrift onder:de Maartenskerk in Doorn
Foto boven: Bert Landheer, ouderling van dienst bij de openingsviering