Racismeprogramma 40 jaar

De Raad van Kerken in Nederland is één van de gastheren voor een internationale conferentie van de Wereldraad tegen racisme. Ook de migrantenkerken verenigd in SKIN behoren tot de ontvangende delegaties.

De Wereldraad van Kerken heeft in 1969 het Program to Combat Racism (PCR) opgericht. Dat is dit jaar precies veertig jaar geleden. In het kader van het programma werd onder meer succesvol de strijd aangebonden tegen de apartheid. Maar dat wil niet zeggen dat het racisme inmiddels de wereld uit is. Vandaar dat de Wereldraad besloten heeft het veertigjarig jubileum te vieren met een aansluitende conferentie. Nederland is gevraagd om de organisatie ter hand te nemen.

De conferentie wordt geopend op zondag 14 juni met een internationale viering van veertig jaar PCR in de Maartenskerk te Doorn. De viering begint om 16.00 uur en iedereen is hartelijk welkom. De voertaal is Engels. Dr. Sam Kobia, secretaris-generaal van de Wereldraad zal kort een woord spreken. Een voorbereidingsgroep, waarin onder meer pastor Ola van de Glorious Chapel International uit Rotterdam participeert, heeft de viering al in hoofdlijnen op papier staan.

In een aansluitende internationale conferentie proberen de deelnemers antwoorden te vinden op raciale uitdagingen voor de toekomst. De conferentie wordt afgesloten met een viering voor de conferentiegangers in Doorn.

Foto: pastor Ola van de migrantenkerk uit Rotterdam