Ontmoeting christen en moslim

Op verschillende plaatsen in Nederland lukt het om met enige regelmaat ontmoetingen te organiseren van moslims en christenen. De Raad van Kerken uit Enkhuizen stuurde een voorbeeld van zo’n ontmoeting. We plaatsen het als een wellicht herkenbaar spiegel. 

De ontmoeting vond plaats op zaterdagmiddag 28 maart vanuit de Ontmoetingskerk. Het was er druk. Er werd koffie gezet, tafeltjes van bloemen voorzien, een buffet ingericht, stokbrood gesneden, een microfoon getest…. er hing verwachting in de lucht! Tegen half vier liep het vol; bekenden en onbekenden ontmoetten elkaar rond de koffie en dat bleek precies de kern van deze middag te worden: ontmoeting van bekend met onbekend. Hier was de, derde, ontmoeting van Enkhuizer moslims en christenen, georganiseerd door de werkgroep ‘Kerk in de stad’ namens de Enkhuizer Raad van Kerken en de Islamitische Gemeenschap van Enkhuizen.

Het werd een inspannende middag in ontspannen sfeer. Waarom inspannend? Omdat tussen de gewone bedrijven van de dag door (16.15 middaggebed van de moslims, 19.10 avondgebed van de moslims, 19.30 stilteviering van de Raad van kerken) het welkom, een rondgang door de Ontmoetingskerk met als ‘topper’ een korte bespeling van het orgel door Piet Spoelstra, een uitleg door de Imam over de vijf zuilen van de Islam, een uitleg door ds. Anne-Marie van Zijverden over de gemeenschappelijke hoofdpunten van de christenen, discussies en een gezamenlijke maaltijd een plek vonden. Dat vergde goed luisteren, kijken èn vragen, veel vragen. 

Iedere deelnemer zal haar of zijn eigen idee hebben over wat de hoogtepunten van deze middag waren; om er drie te noemen. Allereerst de oproep tot gebed door de Imam in de kerkzaal: een mooi beeld van integratie van twee culturen met behoud van eigen identiteit: staande voor het markante orgelfront van de Ontmoetingskerk, temidden van een aantal typisch protestantse kerkattributen, liet hij de islamitische gebedsoproep klinken. Opvallend was trouwens dat de Imam, die nog maar ruim een jaar in Nederland is, zijn uitleg over de Islam in goed Nederlands kon geven!

Dan de maaltijd. De organisatoren hadden gekozen voor de vorm van een lopend buffet, rijk voorzien van zelfgemaakte gerechten uit de Hollandse keuken. Ook daar trouwens tekenen van integratie want wat doen feta, olijven en tortellini bij die Hollandse sla en kippensoep? Maar de ontmoeting kwam daar echt tot haar recht: allen liepen door elkaar, zaten met elkaar in druk gesprek aan de tafeltjes en haalden nog een hapje van het een of ander voor elkaar.

Het kostte even moeite weer op tijd naar de kerkzaal te gaan. Daar signaleerde de verslaggever (Kees van Zijverden, secretaris van de Raad van Kerken in Enkhuizen) het derde hoogtepunt: de Taizé-stilteviering waar allen met grote aandacht aan deelnamen.  

Kees van Zijverden concludeert: ‘We gingen naar huis met allen een door leden van de Islamitische Gemeenschap uitgedeelde rode roos. Na twee weken stond onze roos nog steeds fleurig in zijn vaas. Symbolisch?’ 

De foto toont het gebed tijdens de ontmoeting; voor een uitgebreidere fotoreportage: www.okk-enkhuizen.org/2foto