Kom vanavond met verhalen

Het conflict in Israël en Palestina is iets dat velen van ons bezighoudt en vaak tot heftige discussies voor of tegen Israël leidt. Kerk in Actie heeft daarom een andere manier bedacht om aandacht in uw eigen kerk/gemeente voor Israël Palestina te vragen. Vertel een verhaal geschreven door Palestijnse en Israëlische burgers.

Kerkinactie doet dit in samenwerking met IKV Pax Christi, Doopsgezind WereldWerk, ICCO, Kerk en Vrede en Vrienden van Sabeel. Op initiatief van de Wereldraad van Kerken wordt jaarlijks de Wereldwijde Week voor Vrede in Palestina en Israël georganiseerd. Dit jaar is deze week  van 4 tot en met 10 juni. Kerken wereldwijd vestigen de aandacht op de dringende noodzaak om tot een rechtvaardig vredesakkoord voor Palestijnen en Israëli’s te komen. Iedereen die deze droom van recht en vrede deelt, wordt uitgenodigd om vreedzame acties te ondernemen om zo samen een internationaal getuigenis te geven aan politici, het Nederlandse publiek en eigen gemeenten en parochies.

IKV Pax Christi wil aan de Wereldwijde Week voor Vrede in Palestina en Israël een bijzondere invulling geven en geeft op de Vredeswerkdag van zaterdag 9 mei een voorproefje van de workshop verhalen vertellen. Om mensen meer bewust te maken van het leven in de Palestijnse gebieden en Israël organiseren we een aansprekende verhalen-estafette. Op een aantal plaatsen in Nederland brengen professionele verhalenvertellers de persoonlijke verhalen van Palestijnen en Israëli’s ten gehore. In de sfeervolle en toegankelijke setting van bijvoorbeeld het strand van Bloemendaal, een Oosters café of het Amsterdamse bos  wordt  het publiek in gedachten meegenomen naar het dagelijkse leven in het conflictgebied. Deze landelijke estafette willen we samen laten gaan met lokale vertelbijeenkomsten door heel Nederland.

Vanzelfsprekend kan dit omvangrijke project alleen uitgevoerd worden met uw steun. Zij vragen of u in uw eigen kerkgebouw of op een andere sfeervolle locatie in uw woonplaats een verhalenvertelling wilt opzetten. U kunt hierbij gebruikmaken van een speciaal samengesteld boekje met verhalen, gedichten, muzieksuggesties en gebeden. Bij het plannen van een bijeenkomst kunt u denken aan een eenmalige vertelling of een serie vertellingen. U zou ook voor een oecumenisch karakter kunnen kiezen en samen met andere kerken in uw wijk of woonplaats een verhalenvertelling kunnen organiseren.

Als u het leuk vindt om zelf tijdens een bijeenkomst de verhalen en/of gedichten ten gehore te brengen, kunt u zich opgeven voor een storytelling-workshop. Een professionele verhalenverteller leert u dan een aantal technieken die u in staat zullen stellen om uw publiek mee te nemen in het verhaal. De workshop is gratis en zal worden gehouden op zaterdag 23 mei in Utrecht. Opgave kan schriftelijk via Feije.Duim@iccoenkerkinactie.nl of telefonisch via 030 – 880 14 56. U hoort dan ook hoe laat en waar de workshop plaatsvindt.  

Wanneer u enthousiast bent over de verhalen-estafette en zelf een bijeenkomst wilt organiseren, horen wij dit graag van u. U kunt dan een email sturen naar het adres Feije.Duim@iccoenkerkinactie.nl waarna u het verhalenboekje van ons ontvangt. Voor vragen en voor aanmelding voor de storytelling-workshop kunt u eveneens op dit email-adres reageren.