Voorbede Europese verkiezingen

De Europese verkiezingen in juni zijn van belang voor de ontwikkelingen in Europa. Steeds meer beslissingen, die ook consequenties hebben voor de burgers, worden in Brussel en Straatsburg genomen. Het moderamen van de Raad van Kerken heeft daarom besloten de kerken en de gelovigen te vragen om voorbede voor de politici en de bestuurders. 

Hieronder volgen gebeden die ds. Roel Bosch voor de Raad van Kerken actief op liturgisch gebied heeft gemaakt. De komende tijd zullen er meer gebeden volgen en de lidkerken wordt gevraagd om ook aandacht te besteden aan de voorbede voor Europa.

oude sporen, oude wegen

Waar oude sporen lopen van wantrouwen, van argwaan,
laat ons vinden:
 het spoor van vertrouwen, van hoop;
waar oude wegen gaan voor bewapende legers,
laat ons vinden:
 het pad van begrip en van vrede;
waar rivieren stromen, als grens tussen hier en daar,
laat ons vinden:
 de brug die oevers verbindt;
waar de talen van anderen als vreemd klinken,
laat ons horen:
 de ene taal van verzoening, de lach die grenzen overstijgt;
waar oude boeken gaan over haat en vervreemding,
laat ons schrijven:
 het verhaal van mensen samen,
mensen samen op weg naar een Europa, een wereld
 waar het recht woont, hand in hand met trouw en liefde.

zo anders

Trouwe God van mensen,
zo anders, ieder mens weer anders, zo uniek –
 maar verbind ons in dat anders-zijn met al die anderen,
dat we elkaar de grond van bestaan volop gunnen.
Zo anders, iedere groep, iedere streek, elk dialect, ieder land, zo uniek –
 maar verbind ons in dat anders-zijn met al die anderen,
dat we ons bij elkaar thuis zullen weten, gastvij onthaald.
Zo anders, in leven en wonen, in eten en spreken, in zingen en werken, ieder zo uniek –
 maar verbind ons in dat anders-zijn met al die anderen,
dat we weten dat we elkaar zijn toevertrouwd,
mensen, begiftigd met de gave van het leven,
 het talent om lief te hebben,
 de kunst om over verschillen heen dat ene hart van uw liefde te horen kloppen.