Eerste hulp bij schulden

Tijdens het symposium ‘Kerk en schuldhulp’ op 25 april jl. werd de brochure ‘Eerste hulp bij schulden’ gepresenteerd. De brochure is een handreiking voor kerken om mensen met problematische schulden bij te staan. Het symposium is een initiatief van de Evangelische Alliantie i.s.m. de Arme Kant van Nederland/EVA en Kerk in Actie.

In protestantse kerken, evangelische gemeenten en rooms-katholieke kerken krijgen vooral diaconieën, diaconale vrijwilligers en parochiële caritasinstellingen te maken met mensen die hun schulden niet kunnen terugbetalen. De publicatie ‘Eerste hulp bij schulden’ is bedoeld om kerken ervan bewust te maken dat de schuldenproblematiek meer mensen raakt dan ze vermoeden. Tegelijkertijd is het een handreiking voor het kerkelijke kader. Wat kunnen zij doen en wat kunnen ze beter laten als ze mensen met schulden ondersteunen?

Uit het onderzoek Armoede in Nederland dat vorig jaar werd gehouden, bleek dat mensen met financiële problemen vaak schulden hebben (41 procent van de mensen die met geldtekort bij de diaconieën aankloppen). Deze financiële problemen verergeren door te snel oplopende incassokosten, lange wachttijden, bureaucratie, fouten en problemen bij uitkeringsinstanties, een opeenstapeling van dwangmiddelen en soms ook doordat iemand met schulden nieuwe leningen moet afsluiten.

Het symposium ‘Kerk en schuldhulp’ wil diaconieën, diaconale vrijwilligers en parochiële caritasinstellingen die te maken hebben met mensen met problematische schulden een handreiking doen. Kerken mogen een kritische houding aannemen tegenover mensen met schulden én tegenover schuldeisers, kredietverstrekkers, instanties en overheden. Daarbij blijven ze trouw naast mensen staan in de complexe wereld van de schuldhulpverlening. Kerken kunnen het hebben van schulden en de praktijk van de schuldhulpverlening bespreekbaar maken: in eigen kring en in de samenleving.

Voor meer informatie : zie www.armekant-eva.nl, bestellen van het boek kan via e-mail info@armekant-eva.nl