Studiemiddag Global Christian Forum

3 april 2009, de Uithof (Boothzaal), Utrecht

Het Global Christian Forum (GCF) is een nieuw oecumenisch initiatief. De oprichters stelden zich in 1998 ten doel om alle christelijke families en interkerkelijke organisaties aan één tafel te brengen. Het idee voor een dergelijk forum ontstond binnen de Wereldraad van Kerken. Daar lukte het niet om de (meeste) pentecostaalse en evangelikale kerken en gemeenschappen “aan boord” te krijgen en juist die stromingen namen in de 20ste eeuw qua aantal enorm toe.

In het globaal en regionaal samen brengen van kerkelijke families en interkerkelijke organisaties is het GCF uniek. De aanpak op de bijeenkomsten van het GCF is helder. In kleine groepen vertellen de deelnemers hun persoonlijke geloofsverhalen aan elkaar, een werkwijze waarover de meesten zeer enthousiast zijn. Voor deze methode wordt ruimschoots de tijd genomen. Hier ligt een duidelijke tegenstelling met de meer zakelijke vergaderingen van de gevestigde oecumene waarbij mensen elkaar meestal niet zo goed kennen. Het forum werkt als een vernieuwende manier om elkaar te ontmoeten en thema’s te bespreken. Het is een boeiend werkmodel waaraan onverschilligheid of vijandigheid vreemd zijn en waarbij wederzijdse vooroordelen afnemen.

De studiemiddag is een initiatief van Centrum IIMO in overleg met de Raad van Kerken, de Evangelische Alliantie en de Verenigde Pinkster- en Evangelische Gemeenten (VPE). Het is een concreet vervolg op een evaluatie van 10 jaar GCF uitgevoerd in 2008 door drs. Huub Vogelaar en dr. Greetje Witte-Rang bij Centrum IIMO.

Met medewerking van:

* Huib van Beek – Secretaris van het Global Christian Forum
* Arjan Plaisier – Algemeen secretaris PKN
* Cees van der Laan – Hoogleraar pentecostalisme VU
* Adelbert Denaux – Decaan Katholieke Theologische Faculteit Utrecht/Tilburg

Voor het forumgesprek:

* Huib van Beek – Secretaris van het Global Christian Forum
* Peter Sleebos – Voorzitter Verenigde Pinkster- en Evangelische Gemeenten
* Arnold van Heusden – Directeur  Evangelische Alliantie
* Anton Houtepen – Emeritus hoogleraar oecumenica, katholiek
* June Beckx – Coördinator SKIN migrantenkerken in Nederland
* Jongerenambassadeur van de Raad van Kerken

Gespreksleider:
* Martha Frederiks, hoogleraar missiologie en directeur Centrum IIMO

Coördinatie:
* Huub Vogelaar en Greetje Witte-Rang.

De voertaal is Nederlands.