Groei tien procent gebedsdiensten

Het aantal bezoekers aan een gebedsdienst in de Week van Gebed voor eenheid van de christenen lag in 2009 10,2 procent hoger dan vorig jaar. In totaal bezochten zo’n 98.000 mensen een speciale oecumenische dienst.

Dat blijkt uit analyse van de cijfers die de plaatselijke raden van kerken hebben opgestuurd naar de Raad van Kerken in Nederland. In totaal reageerden 67 van de circa 520 plaatsen. In 2008 bezochten gemiddeld 172 mensen een dienst; in 2009 is dat aantal gestegen naar 190 personen. De stijging heeft te maken met de populariteit van de viering op plaatselijk niveau. ‘Mensen vinden het belangrijk om uitdrukking te geven aan de eenheid in het geloof’, aldus een woordvoerder van de Raad van Kerken. Naast deze principiële benadering is de stijging ook te verklaren uit het feit, dat enkele gemeenten en parochies de dienst verschoven hebben van de middag naar de ochtend, waardoor het bezoekerstal sterk is gestegen. Zo meldde Schipluiden een stijging van 100 naar 300 bezoekers door verplaatsing van het tijdstip.

Het bezoekersaantal verschilt sterk per plaats. De laagste bezoekersaantallen zitten omstreeks de 20; de hoogste bezoekersaantallen komen ver boven de 400 uit. Vierentwintig plaatsen melden een stijging; 8 plaatsen registreren een daling. In verreweg de meeste gevallen trekken leden van de Rooms-Katholieke Kerk (95 procent) en de Protestantse Kerk (97 procent) samen op. In ongeveer een derde van de plaatsen doet ook een andere, kleinere kerk mee. De participatie verschilt afhankelijk van de aanwezigheid van kerkgenootschappen. De doopsgezinde gemeente (14 procent) en het Leger des Heils (10 procent) zijn redelijk frequent voorkomende partners.

Hoewel er al jaren een gebedsdienst wordt georganiseerd in de derde week van januari, wint het fenomeen nog steeds aan populariteit. In 2009 organiseerden enkele plaatsen voor het eerst een dergelijke gezamenlijke dienst. Dat was bijvoorbeeld het geval in Staphorst. Zo’n 35 procent van de plaatsen kennen naast de gebedsdienst nog andere oecumenische activiteiten in de week van gebed; dat kan variëren van vespers tot bezinningen.

De samenwerking tussen de Raad van Kerken in Nederland en de Evangelische Alliantie wordt voorzichtig positief gewaardeerd. Uitgedrukt in een rapportcijfer geven de respondenten een 7,2 voor de samenwerking op landelijk niveau en een 6,4 voor de samenwerking op plaatselijk niveau.

Foto boven archieffoto; foto onder het beeld van de poster, ansicht en brochure zoals naar buiten gebracht door de Raad van Kerken in 2009.