Huysmans viert priesterjubileum

Dr. Ruud G.W. Huysmans viert op 24 mei zijn vijftig-jarig priesterjubileum. Huysmans is voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam en was in het verleden onder meer voorzitter van de landelijke Raad van Kerken. Hij is nog steeds met het werk van de landelijke Raad verbonden, onder meer als adviseur in een werkgroep voor juridische zaken.

De Raad van Kerken Amsterdam heeft het jubileum bekend gemaakt in de maandelijkse e-nieuwsbrief. Het jubileum zal gevierd worden op zondag 24 mei in de Stephanuskerk, Kamperfoelieweg 209 in Amsterdam Noord. Er is een eenvoudige, gezongen eucharistie om 11,00 uur. Aansluitend vindt er een ontmoeting en receptie plaats in het Antoniushuis naast de kerk. 

Ruud Huysmans is geboren in 1935 en werd in 1959 priester gewijd in het bisdom Rotterdam. Hij studeerde in Rome kerkelijk recht; werd in 1967-1972 verbonden aan het Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie (PINK); was van 1967 tot 2004 lector/hoogleraar kerkrecht aan de KTU te Amsterdam, en aan de KTU te Utrecht, tenslotte aan de Faculteit Kerkelijk Recht van de Katholieke Universiteit Leuven; van 1986 tot 2000 werkte hij deeltijds als pastoor in Voorburg. Hij adviseert nog altijd kerkrechtelijk katholieken en instellingen en is betrokken bij de dialoog tussen religieuze en levensbeschouwelijke locaties en het oecumenisch drugspastoraat in Amsterdam.

Een maand geleden kwam Ruud Huysmans nog in het nieuws, toen bekend werd dat hij geen einde hoeft te maken aan zijn geregisteerd partnerschap met de theologe Freda Droës. Een kerkelijke rechtbank had zich eind 2008 in die zin uitgesproken. Bisschop Ad van Luyn van Rotterdam had Huysmans eerder opdracht gegeven het partnerschap te ontbinden. Bij een weigering zou hij uit het priesterambt worden ontslagen. De kerkelijke rechtbank sprak uit dat Huysmans zich niet schuldig heeft gemaakt aan ‘een hem toerekenbare uiterlijke schending van de wet”. Huysmans en Droës sloten hun geregistreerd partnerschap in 2000. Zij wonen niet samen. Het geregistreerd partnerschap bood hem en Droës de zakelijke regeling die het best bij hun relatie paste.