Europees wonder komt niet vanzelf

De Europese Kerken hebben een brochure gemaakt om het belang van de Europese verkiezingen te onderstrepen. Tussen 4 en 7 juni vinden er verkiezingen plaats in 27 lidstaten van Europa. Het Europese Parlement staat voor enkele ingrijpende besluiten en het is van belang dat de kerkleden zich dat realiseren.

‘Het jaar 2009 markeert een belangrijk moment’, aldus ds. Rüdiger Noll, directeur van de commissie ‘Church & Society’ van de Europese Kerkenconferentie (CEC). ‘Naast het Europese Parlement wordt de Europese Commissie gevormd. Beide EU-organen zullen een nieuwe impuls geven aan de Europese integratie’. Noll hoopt dat de kerken zullen bijdragen aan een ‘inclusief en open Europa’.

Het Europese Parlement heeft in de achterliggende jaren meer invloed gekregen. Wetgeving moet veel vaker dan voor 2004 worden goedgekeurd door zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement. De commissarissen zijn voor de continuíteit van hun beleid afhankelijk van de instemming van het Europese Parlement. Ondanks die toegenomen mogelijkheden voor het parlement is de interesse bij het publiek volgens opiniepeilingen verder achteruit gegaan. ‘Nu er zoveel belangrijke thema’s op de agenda staan’, zegt de uitgave, ‘moeten we meewerken aan een trendbreuk en ons er van verzekeren dat het volgende Europese Parlement zal werken aan een humaan en sociaal rechtvaardig Europa, zoals ons dat voor ogen staat’. 

De brochure gaat nader in op vier thema’s. Het eerste thema is de klimaatverandering. ‘We geloven’, aldus het document, ‘dat economische structuren die uitgaan van toenemende consumptie de aarde beschadigen en bijdragen aan klimaatveranderingen’. Men suggereert steun aan de politiek die uitgaat van 8 procent reductie in ‘greenhouse gas emissions’ in het jaar 2012. Voor 2020 gaat men uit van een reductie van 20 procent op CO-2. 

Een ander thema betreft de migratie- en vluchtelingenbescherming. ‘We geloven in Europa als een gastvrije gemeenschap’, aldus de brochure, ‘en een kampioen in mensenrechten’. De schrijvers vragen om versteviging van de interculturele dialoog en beperking van discriminatie.

Een derde thema betreft armoede en sociale uitsluiting. ‘We geloven tot sociale en medische zorg toegankelijk moeten zijn voor iedereen’, zegt de brochure. Het laatste thema dat aan de orde komt luidt: zorg voor elkaar in vrede en ontwikkeling.

Foto: Kerk in Brussel op een strategische plaats: precies tussen het Europees Parlement 
en de Europese Commissie.