Hindoefeest nadert

Het Nieuwjaar van de  hindoes begint op 11 maart a.s. De beraadgroep Interreligieuze ontmoeting van de Raad van Kerken stelt kerken daarbij in de gelegenheid hindoes een groet te doen toekomen. De tekst is te downloaden (zie einde artikel).

Miljoenen Hindoes over de hele wereld vieren het lente- nieuwjaars- én overwinningsfeest. Holi staat voor de overwinning van het goede op het kwade. In Nederland wordt Holi vooral in de grote steden gevierd. Hindoes dragen nieuwe kleurrijke kleding en strooien gekleurd poeder. In Rotterdam spuit de Hofpleinfontein gekleurd water en in Den Haag wordt het Wijkpark Transvaal omgetoverd tot een kleurrijk feestterrein. Mensen wensen elkaar Subh Holi toe. Een soort van gelukkig nieuwjaar. Ze vieren het begin van 2066.

Verschillende plaatselijke kerken, parochies en raden van kerken plegen de zogenaamde Holi-groet van de Raad te gebruiken om hun verbondenheid met de oosterse godsdienst uit de drukken. Er is dit keer een tekst gebruikt uit de Rig Veda. Dezelfde tekst is enkele jaren geleden gebruikt in de pauselijke boodschap voor de hindoes. Die verbondenheid is ook uitgedrukt in het plaatje, dat een Nepalese achtergrond heeft.

Met de groet spreken christenen de intentie uit te willen zoeken naar het goede, zowel in het persoonlijk leven als in onze samenleving.  Vanuit de christelijke achtergrond wordt vervolgens een woord van de apostel Paulus aangehaald: ‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede’ (Romeinen, 12:21).

De tekst zegt verder onder meer: ‘Wij spreken graag de wens uit, dat wij samen mogen staan voor rechtvaardigheid en harmonie in deze samenleving. Keer op keer worden wij in ons land geconfronteerd met onverdraagzaamheid ten aanzien van cultuur en godsdienst. Wij zien het als een opdracht van alle godsdienstige groeperingen om uit de eigen traditie alles naar boven te halen wat onderling respect en vertrouwen kan versterken’.

Centraal staat de tekst: ‘Weest één van streven, weest één van hart, weest één van geest, dat u samen mag leven in harmonie’ (Rig-Veda 10,191,4). De tekst is te downloaden vanaf deze site, onderdeel ‘organisatie’, trefwoord ‘beraadgroepen’, trefwoord ‘Interreligieuze ontmoeting’, trefwoord ‘Holigroet 2009’. 

Er is een versie in Word en een versie als PDF-bestand.
 
Foto: feestelijke uitdossing bij het Hindoe-feest.