Basisbeweging zoekt netwerken

De Basisbeweging in Nederland legt een sterk accent op het onderhouden van netwerken. Meer dan de vorming van een eigen instituut wil de beweging verbindingen leggen tussen kerken en organisaties.

Dat kwam naar voren in het gesprek dat een delegatie van de Raad van Kerken voerde met leden van de Basisbeweging. Namens de Basisbeweging namen aan het gesprek deel: Yosé Höhne – Sparboth (voorzitster), Cees van der Steen (secretaris), Gijs den Boer (bestuurslid) en ds. Margriet Gosker (lid vanuit de basisbeweging in de Beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap). 

De Basisbeweging hoopt eind van dit jaar het dertig-jarig bestaan te vieren. Destijds is de beweging opgericht als oecumenisch geweten voor de kerken en als engagement vanuit de kerken naar de samenleving. Een deel van de achterban sloot zich aan bij de landelijke organisatie, een deel deed dat niet. Destijds waren er 90 afdelingen aangesloten bij de landelijke organisatie; op dit moment zijn dat er 14. De gemeenschap rond de Dominicuskerk in Amsterdam vormt ongetwijfeld de grootste groep. 

In het gesprek kwam naar voren, dat een deel van de Basisbeweging zich als vanouds inzet voor maatschappelijke vragen. Daarnaast is er een groep die participeert met meer pastorale intenties naar de andere leden. Zorg voor elkaar en soms ook rouwbegeleiding zijn voor hen belangrijk. 

De Basisbeweging is één van de trekkers van de wakes op Schiphol, bij de grensgevangenis. De bezoekersgroep telt verschillende oudere vrijwilligers, maar ook een aantal jongeren. Activiteiten van de Basisbeweging sluiten qua oecumene naadloos aan bij de inzet van de Raad van Kerken. Men zet zich in voor de samenwerking tussen de kerken en stimuleert daarnaast de eigen kerkelijke gemeenschap. Het oecumenisch kerkcentrum De Ark in Hoofddorp is daar een voorbeeld van. Mensen die betrokken zijn bij het oecumenische centrum kunnen ook participeren in een eigen kerkgenootschap. Tegelijk vormen de praktische ervaringen in zo’n plaatselijke gemeenschap een belangrijke aanvulling op het beleidsniveau dat bij de Raad van Kerken aan de orde komt. 

De Basisbeweging – met een kleine duizend betrokkenen – is al kort na het ontstaan toegetreden als adspirant-lid van de Raad van Kerken. Hoewel de Basisbeweging een lekenorganisatie is, en het denkbaar is dat verschillende leden beurtelings voorgaan in een gemeente, doet de Basisbeweging bijvoorbeeld ook actief mee in discussies over het ambt binnen de Raad van Kerken. De Basisbeweging zorgt daarbij voor een kritisch opbouwend geluid.

Foto: voorzitster Yosé Höhne – Sparboth