RK verder met EO-idee

Er ontstaan nieuwe coalities in de oecumene. Dat kan je ook merken aan de EO-cursus ‘Waarom Jezus?. Deze cursus geniet in toenemende mate populariteit in rooms-katholieke kring. Er is nu een nieuwe internetcursus ‘WaaromJezus?-rk’gelanceerd via www.waaromJezus-rk.nl.

In de achterliggende drie jaren hebben zo’n 500 mensen meegedaan met de rk-versie van WaaromJezus? Daarnaast zijn er zo’n 40 coaches. De belangstelling maakt het interessant om nu een nieuwe website te lanceren. Mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond en verantwoordelijk bisschop voor de catechese, was bij de lancering van dit initiatief aanwezig. Hij zei o.a. blij te zijn met deze eigentijdse mogelijkheid om het geloof te verkennen. 

Nieuw in de cursus zijn afbeeldingen en korte citaten uit het Compendium van de Catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk. 

Het WaaromJezus?-project is oorspronkelijk een initiatief van de EO en gaat naast kerkgrenzen inmiddels ook landsgrenzen over, bijv. naar Frankrijk, Polen, Bulgarije, India…. De katholieke versie in Nederland wordt gecoördineerd door Stichting Katholiek Alpha Centrum.

Foto: mgr. Everard de Jong brengt de nieuwe website online.