Pasen in Koptische Kerk

Het Paasfeest is zowel in de oosterse als in de westerse kerk het grootste feest van het liturgische jaar. We vroegen drs. Magdy Ramzy uit Oss, lid van de Raad van Kerken vanuit de Koptisch Orthodoxe Kerk om ons te informeren hoe zijn kerk naar Pasen toeleeft. 

Hoe vieren jullie als Koptische Kerk het Paasfeest in de Kerk?

‘Aan het Paasfeest gaat een voorbereidingsfase vooraf, de zgn. veertigdaagse vasten en de laatste week voorafgaand aan Pasen, de zgn. Goede Week,  waarin het lijden en sterven van Christus herdacht wordt’.

Wat is de veertigdaagse vasten? 

‘In de Koptisch Orthodoxe Kerk worden deze veertig dagen voorafgegaan door zeven dagen als voorbereiding, zodat de totale vastentijd voor Pasen vijfenvijftig dagen duurt. Voor de uitleg van de mogelijke reden of redenen voor het vasten van de week voorafgaande aan de veertig dagen is eigenlijk een apart stuk nodig. Wij zullen ons  hier daarom beperken tot de situatie zoals die nu is: De Kopten vasten vijfenvijftig dagen en stoppen met vasten na de nachtmis in de vroege ochtend van Paaszondag.

Wat wil dat zeggen: vasten?

Het vasten betekent, nuchter blijven zolang men kan, waarna men een maaltijd neemt, die bereid is uit alles wat uit de aarde komt, dus geen vlees of dierlijke producten, geen vis en geen gevogelte. Het is gebruikelijk dat er iedere dag een Heilige Mis is, die wat later begint dan normaal, dus tussen 12 en 15 uur, en gezien het feit, dat wij nuchter blijven tot na de Mis kan het zijn dat men pas tussen 15 en 18 uur stopt met vasten. Zaterdag en Zondag is de Mis vroeg en hoeft men niet lang nuchter te blijven.

Bijzonder voor de Koptisch Orthodoxe Kerk zijn de speciale vieringen op de laatste vrijdag en zaterdag van de veertigdaagse vasten.

Waarom zijn die laatste vieringen bijzonder?

In de Mis op vrijdag vieren wij het voltooien van de vasten. Vroeger stopte de kerk met vasten  voor Palmzondag en begon men weer met vasten op Maandag voor de Goede Week.

De Mis op zaterdag is ter nagedachtenis aan de verrijzenis van Lazarus uit de dood’.

Foto: icoon van de opgestane Heer
Voor een uitvoeriger verhaal van drs. Magdy Ramzy, klik hier.