Met Calvijn de boot in

Niet gehinderd door bijgeloof kiest drs. Joop Albers, priester in de Anglicaanse Kerk in Nederland en lid van het moderamen van de Raad van Kerken, op vrijdag 13 februari het ruime sop met een Urker kotter.

De leiding van de Protestantse Kerk in Nederland en uitgeverij Boekencentrum hebben hem uitgenodigd om op de ruige baren een boek in ontvangst te nemen over Calvijn. Het evenement is een echo op een uitspraak van Calvijn zelf: ‘Ik ben bereid de zeven zeeën van de wereld te bevaren, als ik daarmee de eenheid van alle gelovigen dichterbij kan brengen.’

Het evenement start met een kleine samenkomst in het Kerkje aan de Zee in Urk. Dr. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk en eveneens lid van het moderamen van de Raad van Kerken, voert daar het woord. Daarna brengt een Urker kotter het gezelschap vanuit de haven naar open zee. Op volle zee nemen ds. Gerrit de Fijter en pastoor Joop Albers het eerste exemplaar in ontvangst. Een aantal zangers van het Urker visserskoor ‘Crescendo’ zal met Nederlandse en Franse psalmgezangen het evenement begeleiden.

Het boek Calvijn na 500 jaar is een lees- en gespreksboek over het protestantisme in Nederland vanuit zestien perspectieven. Het is geschreven onder redactie van dr. W. de Greef en dr. M. van Campen. Aan de orde komen onder andere hoe Calvijn dacht over de bijbel, God, de heilige Geest, de kerk, de maatschappij, avondmaal en doop. Om het gesprek over de betekenis van Calvijn te stimuleren zijn gespreksvragen opgenomen.

Foto: drs. Joop Albers