Ootmarsum viert kerkgift

Een bijzonder jubileum wat ze in Ootmarsum gaan vieren. In 2009 is het tweehonderd jaar geleden dat de rooms-katholieke parochie van Ootmarsum weer in het bezit werd gesteld van de kerk van de H. H. Simon en Judas.

De parochie van de H.H. Simon en Judas en de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Ootmarsum hebben gemeend aandacht aan die gebeurtenis te moeten schenken. Een werkgroep, bestaande uit leden van beide geloofsgemeenschappen, aangevuld met ter zake deskundigen, organiseert onder meer een historische optocht op zondag 29 maart, de datum waarop in 1809 het besluit over de teruggave in Ootmarsum bekend werd gemaakt. 

Het besluit tot de teruggave werd destijds genomen door de toenmalige koning van Holland, Lodewijk Napoleon, de broer van de grote Napoleon Bonaparte. Hij bracht in het voorjaar van 1809 een bezoek aan Twente en besliste dat in meerdere plaatsen, waaronder Ootmarsum, de rooms-katholieken hun kerk terugkregen. De protestanten die tot dan toe de  rooms-katholieke kerk in gebruik hadden, kregen daarop toestemming een nieuwe kerk te bouwen.

De stoet herinnert aan de stoet die in 1809 Ootmarsum aandeed. Het eerste deel van de stoet zal bestaan uit koning Lodewijk Napoleon en zijn gevolg. Het zal gaan om een zestal rijtuigen..De Ootmarsumse delegatie bestaat uit de Hofmeier van Beverforde, de Drost Knijpinga Cramer, de rentmeester van het huis Ootmarsum, de pastoors en dominee’s etc. Maar er zullen veel meer mensen deelnemen en daarvoor doet men een beroep op de inwoners van Ootmarsum en omgeving. Kinderen kunnen  met de stoet meelopen en langs de route staan te juichen. Die kinderen moeten dan wel kleding dragen die bij die tijd past.

Ook zal aandacht worden besteed aan passende versiering van de straten.Na de rit per koets zet het gezelschap de tocht te voet voort door het centrum. Het programma wordt afgesloten met een gemeenschappelijke liturgische viering in de grote kerk.

De Franse tijd is een belangrijke periode geweest voor Nederland. De Fransen  waren bezetters van Nederland maar de Franse koning Lodewijk Napoleon heeft in de vier jaren van zijn bewind geweldig veel zaken aangepakt en veel nieuwe structuren ingevoerd waarvan we tot op de dag van vandaag gebruik maken zoals de burgerlijke stand, de rechtbanken etc.