Start van vereniging Irak

De Vereniging van Iraakse Christenen in Nederland organiseert een symposium op de eerste verenigingsdag op 31 januari 2009. 

Een aantal Irakese christenen werkt samen sinds eind mei 2007. De samenwerking heeft zijn vruchten afgeworpen. Het leidde tot de oprichting van de Vereniging van Iraakse Christenen in Nederland op 5 februari 2008. De samenwerking van de vereniging met (Stichting Stek in Den Haag heeft geleid tot het vormen van de comité van aanbeveling (CvA). Daarin zitten prof. dr. Mient Jan Faber, drs. mevr. Kathleen Ferrier, prof. dr. Herman Teule en dhr. Willem Jansen. 

De vereniging wil hulp verlenen aan gedupeerde christenen uit Irak die vervolgd worden om hun geloof en de problemen van Iraakse christenen op de politieke agenda in Nederland zien te krijgen. Dit wil de vereniging bereiken door vertegenwoordigers van de vereniging contact te laten opnemen met volksvertegenwoordigers en politieke partijen in Nederland. De vereniging heeft op 22 maart 2008 vertegenwoordigers van het CDA in Den Haag kennis laten maken met de vereniging en waar zij voor staat. Meermalen hebben de bestuursleden van de vereniging drs.Jöel Voordewind (tweede-kamerlid CU) ontmoet. 

Ten tweede behartigt de vereniging het algemene belang van Irakese christenen in Nederland. De vereniging acht van groot belang dat het integratieproces van deze doelgroep in de Nederlandse maatschappij bevorderd wordt, met behoud van eigen identiteit. De vereniging wil bruggen bouwen tussen Irakese christenen in Nederland en het Nederlandse volk om het beste uit de twee culturen te kunnen halen. Dit wil de vereniging bereiken door o.a. het organiseren van colleges, bijeenkomsten en evenementen over het belang van studie en zelfontplooiing, met name voor de jongeren die in Nederland woonachtig zijn.

De situatie van de Iraakse christenen heeft ook de aandacht getrokken van kerken in Nederland. De Katholieke Vereniging van Oecumene heeft in samenwerking met de Raad van Kerken op 5 december nog een bijeenkomst gehouden over Irak. De bezoekers van de bijeenkomst spraken toen uit zeer geschokt te zijn door de voortdurende discriminatie van minderheden in Irak. Het gaat dan niet alleen om christenen, maar ook om bijvoorbeeld Joden en Mandaeërs. Ten tijde van Saddam Hoessein woonden er nog zo’n 1,4 miljoen christenen in Irak. Inmiddels is dat aantal geslonken tot ongeveer 300.000.  

De vereniging komt zaterdag bijeen vanaf 10.30 uur. Om 11.00 uur begint het officiële programma. Prof. dr. Herman Teule houdt eerst een inleiding over de geschiedenis van de Iraakse christenen in Irak. Prof. dr. Mient Jan Faber spreekt daarna over de huidige situatie (van o.a. minderheden) in Irak. Vervolgens gaat mw. drs. Kathleen Ferrier in op de mogelijkheden voor ontwikkelingssamenwerking ten dienste van de minderheden. Van 13.30 uur tot 14.00 uur is er afsluitend een lunch met live-muziek. U kunt uw bezoek aanmelden bij dhr. Willem Jansen, (070) 318 16 16, wjansen@steknet.nl.