Studiedag armoede in Heiloo

Het Protestants Dienstencentrum Noord-Holland (PKN) en het Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseren zaterdag 7 februari een studiedag over armoede. Op deze dag zullen de gegevens worden gepresenteerd van een onderzoek naar hulpverlening door kerken. Er zal een reactie zijn van Mw. Aagje Zeeman (PS Noord-Holland). De dag vindt plaats in Heiloo.

Het gaat om de vijfde oecumenische studiedag van de katholieke en protestantse kerk in Noord-Holland. Het thema van deze dag is opnieuw een van de zeven werken der barmhartigheid. Aan de orde is het kleden van hen die naakt zijn, zoals we dat aantreffen in Matteüs 25:36 ‘…, ik was naakt, en jullie kleedden mij’. Dit thema is ‘vertaald’ naar het vraagstuk van de armoede in ons land. Het raakt het hart van waar het in het diaconaat om gaat.

Armoede-onderzoek

Begin 2008 is een grootschalig onderzoek gehouden onder protestantse diaconieën, caritasinstellingen en Vincentiusverenigingen. De vraagstelling was wat deze instellingen doen aan de bestrijding van armoede en hoe ze hulpvragen beantwoorden. De conclusie was dat kerkelijke instellingen veel geconfronteerd worden met situaties van armoede, en dat ze nog steeds in grote mate hulp verlenen aan mensen in nood. De verschillen tussen de kerkelijke instellingen zijn de moeite waard nader bekeken te worden. Dat willen we op deze studiedag doen. Ook willen we de conclusies met elkaar bespreken en bekijken hoe de hulpverlening in situaties van armoede en onrecht verbeterd kan worden en effectiever vorm kan krijgen.

Sprekers

Erik Sengers (stafmedewerker diaconie bisdom Haarlem-Amsterdam) zal de gegevens uit het onderzoek samenvatten.
Aagje Zeeman (CDA), lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, zal nader ingaan op de vraag wat de rol is of kan zijn van de provincie Noord-Holland in het kader van armoedebestrijding.

Plaats: Willibrorduskerk, Westerweg 267, Heiloo (direct bij het station)
Datum en tijd: Zaterdag 7 februari 2009, van 10.00 uur tot 14.15 uur.

MEER INFORMATIE
Bisdom Haarlem, Kruisweg 69, 2011 LB Haarlem, tel. (023) 511 26 00; e-mail: esengers@bisdomhaarlem.nl
Protestants Dienstencentrum Noord-Holland, e-mail: f.vander.veen@pkn.nl