Kirill kent oecumene

De interreligieuze verdiensten van metropoliet Kirill van Smolensk en Kaliningrad in het verleden doen hopen op een vervolg in de toekomst. Woorden van die strekking heeft dr. Samuel Kobia, secretaris-generaal van de Wereldraad, verwoord in een reactie op de benoeming van de nieuwe patriarch van de Russisch-Orthodoxe Kerk deze week.

Kirill heeft 20 jaar leiding gegeven aan het departement voor externe relaties van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Hij diende als een permanente afgevaardigde van het Moskous patriarchaat naar de Wereldraad van Kerken in de jaren zeventig. Hij was daarbij ook lid van het uitvoerend comité en het centraal comité. 

De 62-jarige Kirill werd deze week met overweldigende meerderheid gekozen door meer dan 700 priesters, monniken en leken, die de diocees en buitenlandse missie vertegenwoordigen van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Hij ontving 508 van de 702 stemmen. De feestelijke ambtsaanvaarding vindt plaats op zondag 1 februari. 

Hij volgt partriarch Alexis II op, die op 79-jarige leeftijd in december overleed, nadat hij de grootste orthodoxe kerk ter wereld vanaf 1990 heeft mogen leiden gedurende een opvallende revival. De Russisch-Orthodoxe Kerk telt tussen de 150 en 170 miljoen leden. De verkiezing van Kirill is de eerste verkiezing van een patriarch sinds het loslaten van de atheïtische doctrines in de Sowjet-Unie.

Kirill heeft op 20 juni 2004 het eerste Russisch-Orthodoxe kerkgebouw in Nederland ingewijd. Dit gebouw staat aan de Schiedamsesingel in Rotterdam. De liturgische taal is er Kerkslavisch, terwijl de lezingen in het Nederlands worden gehouden. Andere plaatsen in Nederland die vallen onder de jurisdictie van het patriarchaat Moskou zijn: Amsterdam (Lijnsbaangracht), Den Haag (Dr.Kuyperstraat en Obrechtstraat), Groningen (Ganzevoortsingel) en Hemelum (Buorren).  

CEC

Ook Colin Williams, secretaris-generaal van de Europese Kerkenconferentie (CEC) heeft de nieuwe patriarch gefeliciteerd en hij sprak daarbij de hoop uit dat de Russisch-Orthodoxe Kerk spoedig weer een volwaardig lid zal zijn van de Europese Kerkenconferentie.

De Russen hebben hun actief lidmaatschap vorig jaar beëindigd, omdat de CEC niet kon stemmen over een resolutie betreffende het lidmaatschap van de Estlandse Orthodoxe Kerk van het Moskouse Patriarchaat. Er zijn twee orthodoxe kerken in Estland. De Orthodoxe Kerk van Letland verbonden met het Patriarchaat van Constantinopel en de Orthodoxe Kerk verbonden met het Patriarchaat van Moskou.

Het presidium van de CEC zal zich in februari 2009 opnieuw met het probleem bezighouden.