Werk aan leesrooster

Terwijl de meeste voorgangers en kerkgangers zich bezig houden met de kerkdiensten en vieringen van aanstaande zondag, zijn sommigen al bezig met de roosters voor toekomende jaren. De Commissie Oecumenisch Leesrooster, ingesteld door de Raad van Kerken in Nederland, stelt in de periode van oktober 2008 tot juni 2009 een voorstel op voor het leesrooster 2010-2013.

De commissie sluit aan bij de bestaande roosters in de kerken in Nederland. Daarnaast wordt ernaar gestreefd een nog groter deel van de Bijbel aan het woord te laten dan in die roosters meestal gebeurt. Een boeiende klus, waarin de leden elkaar in deskundigheid aanvullen: kennis van de Bijbel én van de leesroosters is aanwezig, van vieren met kinderen én de vragen uit de traditie, kerkmuziek én oecumene. De planning is, dat de Raad van Kerken in augustus 2009 een voorstel kan bespreken, zodat het na mogelijke aanvullingen en wijzigingen rond de Kerst van 2009 gepresenteerd kan worden.

Op de foto, van links naar rechts: Rudolf Scheltinga, Oud-Katholieke Kerk, Erik Idema, Quintessens/NZV, Kind op Zondag, Anneke van Wijngaarden, tijdschrift Bonnefooi, Klaas Touwen, Ev.-Luthers, Tijdschrift voor Verkondiging, Marian Geurtsen, Rooms-katholieke Kerk, bisdom Rotterdam, Roel Bosch, redactie De Eerste Dag, tevens voorzitter, Pieter Endedijk, redactie De Eerste Dag, deskundige kerkmuziek, beiden Protestantse Kerk. (foto: Cora Vlaming, in het gebouw van de NZV, Amersfoort).