Gemengd gehuwd

Een gemengd huwelijk. Je komt het overal tegen. Het wordt nog aardiger als het gaat om twee voorgangers. Zo is het bij ds. Idelette Otten (protestant) en haar man pastoor Henk Schoon (oud-katholiek) uit Enkhuizen. We legden ze een paar vragen voor. 

Hoe hebben jullie de huwelijksceremonie religieus vorm gegeven?
De huwelijksceremonie vond plaats in een zondagse eucharistieviering in een oud-katholieke kerk. De vader van de bruid, hervormd predikant deed de dienst van de Schrift en een pastoor van de oud-katholieke kerk de dienst van de Tafel. De zegen over het bruidspaar ging volgens de oud-katholieke ritus en werd verricht door de pastoor.

Hebben jullie voorafgaand aan jullie duurzame relatie afspraken gemaakt met betrekking tot de kerk?
Niet echt. We waren beiden actief betrokken bij een kerk. Maar we bezochten ook elkaars kerken en leerden die kennen en waarderen.

Hoe hebben jullie de doopceremonie vormgegeven?
De eerstgeborene is op zondagmiddag in de hervormde kerk gedoopt. De dienst werd geleid door een hervormde voorganger. De doop werd verricht volgens de oud-katholieke ritus door een oud-katholiek bisschop. De tweede werd op zondagmorgen in de hervormde kerk gedoopt door een hervormde dominee. De derde werd in de oud-katholieke kerk gedoopt door een oud-katholiek pastoor.

Zijn jullie qua theologie veranderd door je relatie?
Idelette: het vieren van de liturgie in de oud-katholieke kerk heeft mijn kijk op theologie verrijkt en verdiept.
Henk: ik wist al dat het zalig was om oud-katholiek te zijn. Maar ik heb ontdekt dat het oud-katholiek geloof niet alleenzaligmakend is.

Wat zijn voor jullie de meest relevante vragen in de praktijk voor gemengd gehuwden?
Kun je waardering opbrengen voor het geloof van je partner en de wijze waarop het geloof in praktijk wordt gebracht? Kun je ook meegaan met de ander? Durf je je te laten uitdagen om anders aan te kijken tegen je eigen geloof? Wanneer er kinderen komen: ga je een keuze voor hun maken of betrek je ze bij beide kerken?

Wat vind je het meest waardevol in de kerk van de partner?
Idelette (in de oud-katholieke kerk): het vieren van de liturgie en het familiaire karakter van de kerk
Henk (in de protestantse kerk): de gemeenschapsband en een oprechte belangstelling voor de Schrift

Zijn er dingen in je eigen kerk die juist door je relatie meer zijn gaan spreken voor je?
Idelette: het zinsverband tussen Schrift en liturgie en kerkinrichting
Henk: het uitdragen en vertellen over je kerk en geloof

Hoe ziet de kerk van jullie dromen eruit?
Een kerk midden in de samenleving die lef heeft om het Woord uit te dragen en te vieren.

Welke taak zien jullie voor de raad van kerken plaatselijk/landelijk als het gaat om gemengd gehuwden?
Een goede en zichtbare samenwerking tussen kerken maakt het makkelijker voor gemengd gehuwden om thuis te raken in elkaars kerken.

Foto: Ds. Idelette Otten en pastoor Henk Schoon (foto Ruiter, Enkhuizen).