Doopsgezinden oecumenisch

Het bestuur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit is bezig alle 118 plaatselijke gemeenten te bezoeken. Het bestuur komt veel creativiteit tegen en bij nagenoeg alle gemeenten een groot draagvlak voor de oecumene. Dat kwam naar voren bij het bezoek van de Raad van Kerken aan de doopsgezinden in Amsterdam. 

“Bij bijna alle gemeenten ervaren we dat de samenwerking met andere kerken in de woonplaats sterker aanwezig is dan de samenwerking met een doopsgezinde buurgemeente”, aldus het doopsgezinde bestuur. Namens het bestuur waren aanwezig bestuurssecretaris dr. Alle Hoekema, bestuursvoorzitter prof. dr. Otto Bleker en secretaris/directeur drs. Henk Stenvers. Bij de rondgang langs gemeenten merkt men een grote betrokkenheid bij lokale zaken. Godsdienstonderwijs op openbare basisscholen, werk aan de zorginstellingen en catechese zijn steeds terugkerende thema’s. Ook maatschappelijke thema’s zijn onderwerp van gesprek, zoals vluchtelingen en de WMO-regeling. Voor doopsgezinden is het belangrijk dat ‘de Singel’, dus de koepel van de kerk, zich dienstbaar opstelt voor het geheel van de kerkelijke gemeenschap. 

De doopsgezinden houden er rekening mee dat sommige gemeenten samenwerking zullen zoeken met andere gemeenten om als federatie sterker te staan. Er zijn ook voorbeelden van vitalisering te noemen. Zo blijkt het idee van een dopers café, als uitgevoerd in Amsterdam, verschillende doopsgezinden aan te spreken. Het is een gebeuren waar een spreker van formaat als Rinnooy Kan of Aad Veenman (NS) een inleiding houdt over een actueel onderwerp (idealen en de markt of moderne solidariteit) gevolgd door een discussie.

Het doopsgezinde bestuur noemde het belangrijk dat de Raad van Kerken zaken van vrede en verzoening hoog op de agenda houdt. Wat de doopsgezinden betreft mag de Raad daar best smaakmakende uitspraken over doen.

De doopsgezinden kennen een decentraal accent. Ze vinden het stellen van de goede vragen zeker zo belangrijk als het geven van de uitgekiende antwoorden. De delegatie refereerde aan een recent proefschrift in Doperse kring over catechese. Doopsgezinden hebben in het verleden – net als andere kerken – catechesemethoden uitgebracht met vragen en antwoorden. Maar in doperse kring is men al gauw begonnen met uitgaven waarin de antwoorden werden weggelaten. 

De doopsgezinden tellen ongeveer 10.000 leden in Nederland. Er zijn veel Mennonieten in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en in Afrika. Ze zijn praktisch ingesteld, kennen de volwassendoop en in vele kerken is het daarbij gebruikelijk dat de dopeling een persoonlijke belijdenis uitspreekt.

Fotobeschriften: 
Boven een glas in lood-raam met Menno Simonsz voor het raam van de voormalige bibliotheek van het seminarium.
Onder bestuursvoorzitter prof. Otto Bleker.