Praktische samenwerking moslims

De meeste bezoekers van deze site vinden dat de samenwerking tussen christenen en moslims vooral gericht moet zijn op praktische zaken. Dat wijst de poll uit die enkele weken op deze website heeft gestaan. 

Zo’n 46 % van de mensen reageerde op de vraag ‘Wat vindt u van samenwerking tussen christenen en moslims?’ met steun voor de stelling: ‘Goed, vooral in praktische zaken’. Een behoorlijk aantal mensen koos voor de stelling: ‘Goed, voor meer theologische en praktische eenheid’ (42,1 %). Een minderheid vinkte de stelling aan: ‘Fout, ze zijn in de basis te verschillend’ (11,8 %). In totaal vulden 128 mensen de poll in. 

Het is niet eerder zo spannend geweest bij een poll. Aanvankelijk kozen de meeste bezoekers van de site voor zowel praktische als theologische eenheid. Maar gaandeweg kregen de kiezers voor alleen praktische afstemming de overhand. 

De nieuwe poll, die binnenkort verschijnt, gaat over de klimaatverandering. De projectgroep Kerk en Milieu heeft een oproep met aanbevelingen gepresenteerd in de Raad. De discussies over het milieu beheersen al enkele tientallen jaren de kerkelijke agenda. Tijdens het conciliair proces lag daarbij een accent op het rentmeesterschap. De mens mag worden aangesproken op een correcte behandeling van de schepping. Hij/zij is geroepen de schepping te beheren en te bewaren. 

Tegenwoordig zijn er ook theologen die de mens liever positioneren als één van de partners in de schepping. Zij zoeken meer een balans van de mens naar andere vormen van leven. Zij spreken liever niet over de mens als over de kroon der schepping in de zin van de koning of beheerder.

Daarnaast zijn er mensen die het geloof in het algemeen los zien van de klimaatverandering of een verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu. Ze zien klimaat en geloof als twee werelden. Of – wat ook kan voorkomen – ze zien de klimaatveranderingen als een teken van de eindtijd, waar je als mens niet tegenin moet gaan. 

De poll beperkt zich tot drie mogelijkheden. U mag weer het antwoord aanvinken dat het dichtst bij uw voorkeur ligt.