Raad werkt aan klimaatoproep

De Raad van Kerken komt deze week met een oproep en aanbevelingen naar aanleiding van de klimaatverandering. In de raadsvergadering van woensdag 10 december is daar in principe toe besloten. Naar verwachting zal de verklaring eind van de week zijn afgerond en via deze website en een perspublicatie naar buiten worden gebracht.

De verklaring heeft de titel ‘Kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid en moed’ en de ondertitel ‘Klimaatverandering: het moment van de waarheid’. De verklaring zal onder meer naar de lidkerken gaan met de aanbeveling om klimaatverandering een belangrijke plaats te geven op de eigen agenda. Binnen de Raad was brede waardering voor het concept-document. 

Drs. Hans Schravesande, voorzitter van de projectgroep Kerk en Milieu, legde uit dat het thema heelheid van de schepping al een rol speelde tijdens het conciliair proces. De discussie tegenwoordig legt nadruk op de kwetsbaarheid van de mens, heeft meer oog voor bijvoorbeeld de dieren, en legt theologisch iets minder accent op het rentmeesterschap (beheersbaarheid) en meer accent op het partnerschap van de mens in de schepping. 

De vergadering ging in op het eigen geluid van de kerken in de milieudiscussie. Iemand zei de innerlijke houding van christenen belangrijk te vinden. ‘Als we ons als kerk meer bewust zijn van God de Vader hoeven we waarschijnlijk minder te denken aan moeder aarde’. 

Nadat de concept-tekst met de grootst mogelijke meerderheid was aanvaard overhandigde Kees Tinga, projectmedewerker voor Kerk en Milieu, een exemplaar van het boek ‘Levend Huis’ van Tiny van Brugge e.a. aan de voorzitter Henk van Hout. In het boekje staan praktische benaderingen van het thema klimaat. Het is de bedoeling dat de komende tijd allerlei praktische uitwerkingen op de website komen en dat mensen reageren op onder meer de vraag naar verdere theologische onderbouwing. 

Leger des Heils

De voorzitter van de Raad heette majoor Jeanne van Hal welkom als nieuwe vertegenwoordigster van het Leger des Heils. De Raad nam afscheid van Ronald Bolwijn als voorlichter. Hij krijgt een andere taak bij het expertisecentrum van de Protestantse Kerk in Nederland, die hem uitleende voor voorlichtingswerkzaamheden aan de Raad. 

Tijdens een ronde langs de diverse lidkerken en kandidaat-lidkerken kwamen er allerlei wetenswaardigheden naar voren. Ds. Foeke Knoppers berichtte dat de Remonstrantse Broederschap een nieuwjaarsreceptie houdt op 10 januari in Rotterdam. Tijdens deze receptie zal filmmaker Paul Verhoeven in discussie gaan met de gasten over zijn visie op de persoon van Jezus. De Remonstranten herdenken komend jaar de persoon van Armenius. 

Verbranden

Drs. Magdy Ramzy van de Koptisch Orthodoxe Kerk vertelde dat er in de achterliggende maand in Egypte opnieuw een huis met een kerkje zijn vernietigd. De politie keek toe. Volgens hem komt het systematisch voor dat extreme krachten kerken verbranden, winkels van Kopten vernielen en in brand steken. De overheid veroordeelt nooit een verdachte en lijkt de repressie te sanctioneren, omdat het past bij de voortgaande islamitisering van het land, aldus Ramzy. 

Ds. Christoph Reichel vertelde dat de Evangelische Broedergemeente vragen had gekregen over het zogenaamde dubbele lidmaatschap. Hij legde uit dat het in dergelijke gevallen gaat om christenen die – wat men in Surinaamse kring noemt – in de diaspora leven. De mensen in de diaspora zijn vaak aangesloten bij een rooms-katholieke parochie of protestantse gemeente. Daarnaast komen ze incidenteel als Surinamers bij elkaar onder de noemer van de Evangelische Broedergemeente. Ze voelen daar de betrokkenheid op elkaar. 

Vitalisering

Drs. Martine Pothuis van de Vrijzinnige Geloofsgmeenschap NPB gaf aan dat er sprake is van een vitaliseringprcoces binnen haar organisatie. De Vrjizinnige Geloofsgemeenschap stelde vast dat het ledental niet verder daalt en dat er zelfs groei is geprognotiseerd. 

Majoor Jeanne van Hal vertelde dat het Leger des Heils wereldwijd is uitgebreid qua afdelingen van 113 landen naar 117 landen. De Nederlander Dick Krommehoek heeft daar een stimulerende rol in gespeeld. In Nederland zullen er in het komende jaar enkele korpsen worden samengevoegd of opgeheven. Daartegenover staat een nieuw initiatief in Emmeloord. Ook berichtte Van Hal de vorming van zeven nieuwe heilsofficieren. 

Fotobijschriften:
Boven: Projectmedewerker Kees Tinga overhandigt voorzitter Henk van Hout de uitgave ‘Levend huis’; nog net zichtbaar rechts onder in beeld is Hans Schravesande, voorzitter van Kerk en Milieu.

Midden: Majoor Jeanne van Hal, de nieuwe afgevaardigde vanuit het Leger des Heils in de Raad van Kerken.

Onder: Voorzitter Henk van Hout geeft voorlichter Ronald Bolwijn een kaars bij zijn afscheid als raadsvoorlichter.