Hulp nodig bij actie

Klik hier om u online aan te melden

De Raad van Kerken in Nederland heeft de plaatselijke raden aangeschreven in het kader van de actie ‘Maat van de Raad’. Gevraagd wordt of de plaatselijke raden folders willen verspreiden in de kerken en mensen willen aanspreken om donateur te worden van de oecumenische organisatie.

De hulp van mensen aan de basis is nodig om de actie tot een succes te maken. Onderzoek wijst uit dat het aanbieden van folders alleen onvoldoende is om mensen over de streep te halen om donateur te worden. Op het moment dat iemand hen persoonlijk aanspreekt, wordt de kans beduidend groter dat men zich daadwerkelijk meldt als contribuant.

De Raad verwacht met de extra middelen meer activiteiten te kunnen ontplooien op oecumenisch gebied. Drs. Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken, maakte afgelopen juni tijdens het 40-jarig jubileum van de Raad van Kerken bekend dat de kerken zich willen inzetten om jongvolwassenen een centralere plaats te bieden bij de kerken. Daarnaast moet het jaarthema ‘opdat zij allen één zijn’ leiden tot nieuwe activiteiten, waaronder het stimuleren van kerkennachten bij de plaatselijke raden en het uitbouwen van de samenwerking tussen de kerken. 

Voor deze extra impulsen heeft de Raad van Kerken voor het jaar 2009 tienduizend euro nodig. Het bureau van de Raad van Kerken heeft daarom in de adventstijd een actie gestart om honderden nieuwe donateurs te kunnen inschrijven die bereid zijn jaarlijks bij te dragen aan het oecumenische werk. In totaal gaat er per jaar meer dan twee ton bij de Raad om aan geld. De deelnemende kerken staan garant voor meer dan negentig procent van de kosten. 

De actie bestaat onder meer uit het verzoek aan plaatselijke en regionale raden om de eigen achterban te benaderen met folders, artikelen in parochie- en kerkbladen en persoonlijke gesprekken. Het bureau van de Raad van Kerken begeleidt de actie via de website. Daar worden voorbeeldartikelen opgenomen, ondersteunende teksten van mensen die sympathiek staan ten opzichte van het idee en een thermometer waar de financiële voortgang in beeld wordt gebracht.

Als u een tekst zoekt om in uw eigen kerkblad of parochieblad te plaatsen, kunt u hier klikken.
Als u ideeën zoekt om zelf de actie te promoten, kunt u hier klikken.

Elders op de site vindt u statements van mensen die de actie steunen en een thermometer waar het voorlopig resultaat valt af te lezen.

Op de foto de folder die in Amersfoort klaar ligt ter verspreiding en die door plaatselijke raden van kerken gratis kan worden opgevraagd. Daarin is een toelichting opgenomen op het werk van de Raad van Kerken, een compacte begroting 2009 en een kaart die men kan invullen als maatje, grote maat of dubbele maat.

Download folder (pdf)

Klik hier om u online aan te melden