Paus voor samenwerking moslims

We moeten samenwerking in het promoten van oprecht respect voor de waardigheid van de menselijke persoon en de fundamentele mensenrechten. Dat moet mogelijk zijn, ook al verschilt onze antropologische en theologische motivatie.

Dat heeft paus Benedictus gezegd tegen de christenen en de moslims die voor onderling gesprek in Rome waren. De tekst is nu bekendgemaakt via de site www.vatican.va. De toespraak van paus Benedictus is er integraal afgedrukt. De lezer krijgt zo een idee van zijn visie op het gesprek van moslims en christenen georganiseerd door het gezamenlijke katholiek – islamitisch forum.

Het thema voor de ontmoeting luidde: ‘Liefde van God, Liefde van je buurman: de waardigheid van de menselijke persoon en het wederzijds respect’. Aanleiding is de verschijning van de open brief ‘Een gemeenschappelijk woord’, waarover ook binnen de beraadgroep Interreligieuze ontmoeting van de Raad van Kerken intensief wordt gesproken.

Er zijn vele punten waarop we kunnen samenwerken, aldus Benedictus. Hij noemde daarbij de verdediging en de promotie van morele waarden. Beide tradities kennen deze morele waarden. We starten beide bij de erkenning van de waarde van de persoon en de waardigheid van ieder menselijk wezen. We zien beide het leven als gift van God. We respecteren het leven en verdedigen het. Het leven is heilig voor zowel de christenen als de moslims. Op grond van deze erkenning kunnen we een gemeenschappelijke basis vinden om de wereld broederlijk te bouwen. Het moet mogelik zijn samen aan een wereld te bouwen waarin confrontaties en verschillen vreedzaam geregeld worden. Op die manier kan de vernietigende kracht van ideologieën worden geneutraliseerd.

Ik bid, aldus de paus, dat het katholiek – islamitisch forum, dat nu vol vertrouwen een eerste stap heeft gemaakt, nog meer een plaats van dialoog kan worden. Dat het ons kan bijstaan in het betreden van het pad naar een steeds grotere kennis van de waarheid. ‘Lieve vrienden’, zo sloot de paus af, ‘laat ons onze inspanningen verenigen zodat we misvattingen en onenigheid te boven komen’.