Keus uit 4000 liederen

Er zijn zeker 4000 nieuwe liederen na 1973 verschenen die kandidaat zijn om in het nieuwe Liedboek voor de kerken te worden opgenomen. Eén van de zeven werkgroepen moet de liederen doornemen en beoordelen op geschiktheid. Alleen die selectie is al een enorme klus.

Dat kwam naar voren bij de projectgroep Vieren van de Raad van Kerken. Men sprak over het oecumenisch perspectief van het Liedboek dat in 2012 moet verschijnen. Het betreft een initiatief van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK), waarbij enkele kerken die nu het Liedboek gebruiken opdracht hebben gegeven tot de nieuwe uitgave.

Toen het Liedboek in 1973 verscheen, was dat tegelijk een impuls voor de oecumene. In de projectgroep werd gevraagd of het initiatief alleen door de oude gebruikers wordt gesteund, of er dat er ook van dit nieuwe liedboek een stimulans kan uitgaan voor de oecumene. Ds. Gert Landman, voorzitter van de projectgroep, legde uit dat er enkele nieuwe kerken deelnemen aan het initiatief naast de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Het gaat om de Protestantse Kerk uit België, terwijl ook de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt belangstelling hebben getoond om te participeren.

Enkele prominente rooms-katholieke deskundigen behoren tot de adviseurs; mensen als prof. dr. Anton Vernooij en Andries Govaert. Onder het materiaal waaruit geput wordt behoren ook de bundels van onder meer de Oud-Katholieke Kerk (het Oud-Katholieke Gezangboek) en de Rooms-Katholieke Kerk (Gezangen voor Liturgie).

Het is een hele klus om psalmen, gezangen, liederen uit het buitenland, kinderliederen, liturgica en meditatieteksten tot een evenwichtige bundel te smeden. Eén van de meest belaste werkgroepen is de groep die liederen van na 1973 moet beoordelen. Het gaat om repertoire van onder meer: Sytze de Vries, Huub Oosterhuis, André Troost, Eva’s lied en natuurlijk liederen uit de evangelische traditie. In de werkgroepen wordt gesproken over tenminste 4000 liederen. De website www.liturgievernieuwing.nl heeft er zelfs 6000.

Het is de bedoeling dat de redactionele werkzaamheden over twee jaar zijn afgerond. Daarna zal het nog twee jaar duren voordat de bundel beschikbaar is.

Foto’s: prof. dr. Anton Vernooij, de adviseur vanuit de Rooms-Katholieke Kerk.