Voorbede Schipholbrand

Aan alle gelovige gemeenschappen in Nederland wordt gevraagd zondag 26 oktober stil te staan bij de ramp die zich drie jaar geleden afspeelde bij het detentiecentrum van Schiphol. Het drama kostte 11 mensen het leven. Tijdens een speciale herdenking in Hoofddorp zal de ramp worden herdacht. 

De Gemeente Haarlemmermeer en de Raad van Kerken Hoofddorp dragen dit jaar samen met de Basisbeweging Nederland de verantwoordelijkheid voor de herdenking. Om 19.00 uur begint in de Hoofdvaartkerk, Hoofdweg 774 een sobere herdenking. Om 20.00 uur zal van daaruit voor belangstellenden een bus vertrekken naar ‘t Hek, om aan te sluiten bij de herdenking die overlevenden en nabestaanden gestalte geven op de plek zelf. Zij zijn daar de hele middag vanaf 13.00 uur, en wie zich bij hen wil voegen is welkom. Adres: Ten Pol 64, 1438 AF Oude Meern. 

De bus die na de herdenking in Hoofddorp naar ‘t Hek rijdt, zal er ongeveer 20.20 uur aankomen. Om 21.30 uur rijdt deze bus dan naar Plazza Schiphol om mensen naar de trein te brengen.

Grond zal dit jaar een klein verbindend element zijn. Grond die in de kerk een functie heeft, zal meegaan naar ‘t Hek voor een andere symbolische handeling, en een deel zal binnen het Detentiecentrum gebruikt worden voor de herdenking die ook daar zal plaatsvinden.

De elf omgekomen mensen zaten allen vast om te worden uitgezet, allen zonder strafdelicten. Drie van hen beschikten zelfs over papieren en waren onterecht vastgezet voor uitzetting. De overlevenden en nabestaanden hebben het nog steeds zwaar met het gebeurde. Dit is het eerste jaar dat ze zelf de regie voeren over de herdenking bij ‘t hek.