Meer gebeden

Desgevraagd heeft ook prof. dr. Klaas Spronk, Oudtestamenticus uit Kampen (PThU), enkele gebeden gemaakt voor de week van gebed voor de eenheid. Zijn bijdragen zjin toegevoegd aan de gebeden die eerder werden ingestuurd door onder anderen Wilma Huizinga, An van der Wilt, Margreet Oudenes, Ria Verschuur en Ben Sleumer. Verschillende formuleringen, bedoeld om bezoekers te prikkelen eigen gebeden te maken. Of om over te nemen voor een dienst. De gebeden zijn te vinden onder ‘publicaties’, ‘week van gebed voor de eenheid van de christenen 2009’ en vervolgens een beetje scrollen.

De gebeden sluiten aan bij de campagne die de Raad van Kerken voert met de Evangelische Alliantie om nog meer kerken te bewegen aandacht te besteden aan de week van gebed. Voor deze week is materiaal te verkrijgen bij de Raad van Kerken. Talloze boekjes, posters en kaarten hebben inmiddels hun weg gevonden richting parochies, kerken, groepen en personen. Naar verwachting zullen vele honderden plaatselijke kerken het materiaal van de Week van gebed voor de eenheid van de christenen gebruiken. De Raad vraagt alle bezoekers van deze site: bestel nu gebedsmateriaal en help ons ruchtbaarheid te geven aan de Week van gebed.We hebben uw support nodig om de waarde van het gebed gezicht te geven.

Prijzen 
Materiaal is te bestellen bij de Raad van Kerken in Nederland, e-mail: rvk@raadvankerken.nl, tel: (033) 463 38 44. Voorbeelden van het materiaal zijn aanwezig: <klik hier>.
Prijzen per exemplaar, exclusief portokosten:
·        boekje € 0,80
·        poster € 1,00
·        kaart € 0,15

Bij bestellingen van 5 boekjes of meer ontvangt u 1 poster gratis, bij bestellingen van 50 ex. of meer kosten de boekjes € 0,70 per stuk.

Korea
Zoals bekend is het thema ‘Eén in Gods hand’. De gebedsweek 2009 vindt plaats in de week van 18 – 25  januari. Het materiaal voor de Week van gebed komt dit jaar uit Korea. Het land is in tweeën gesneden sinds 1953. “Het is spannend om met Koreaanse bril naar het thema van de eenheid te kijken. Want er zijn weinig landen waar vragen van gescheidenheid en eenheid zo pregnant een rol spelen als op dit schiereiland”, aldus ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. “Als christenen hopen en wachten we op de dag dat God de verdeelde partijen samenbrengt”, zeggen de Koreanen in een toelichting op het materiaal. 

De Week van gebed voor de eenheid wordt ondersteund met een verscheidenheid aan materiaal. Deelnemende gemeenten en parochies kunnen net als andere jaren een brochure, posters en kaarten bestellen. De kaart kan gebruikt worden als uitnodiging voor de gebedsweek. In de brochure is een orde van dienst voor een oecumenische viering opgenomen, plus meditaties en gebeden voor de acht dagen van de gebedsweek. Ook bevat het boekje een informatieve tekst over Korea. 

Nieuw
Daarnaast is aanvullend materiaal beschikbaar op deze website (bovenaan balk ‘publicaties’, onderdeel ‘materiaal Week van gebed voor eenheid van de christenen 2009’), waaronder suggesties voor een dienst met de jeugd, een overdenking en een inleiding op het thema. Nieuw dit jaar is het opnemen van een overdenking, makkelijk voor voorgangers die zich willen laten inspireren voor het schrijven van een eigen tekst. Ook nieuw is de bijbeltekst in enkele talen (Zuid-Afrikaans, Fries en Gronings); wellicht aardig om eens op een andere manier kennis te maken met de bijbeltekst. Nieuw zijn tenslotte de gebeden die door bezoekers van deze site zijn geschreven en die als mogelijk formuliergebed andere bezoekers worden aangereikt. Downloaden van het materiaal kan gratis plaatsvinden. 

Evenals vorig jaar hebben de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie de data voor de Gebedsweek op elkaar afgestemd. Voor het eerst is dit jaar ook gekozen voor een gezamenlijk thema. Ook de publiciteit is gezamenlijk opgepakt. De campagne om personen en groepen het materiaal te laten afnemen is begonnen op vrijdag 10 oktober met een consultatie over het gebed in Nijkerk. Hiervan is een verslag te vinden bij de actuele berichten op de site (titel: ‘gebed mag weer’). Verder biedt de site een interview aan met mgr. Jan van Burgsteden, referent voor de oecumene vanuit de Rooms-Katholieke Kerk (zie actuele berichten, titel ‘gebed is voor geweldenaars’). 

Doe mee
De Raad vraagt gemeenten en parochies om reclame te maken voor de week van gebed door de posters op te hangen en de kaarten te versturen. De achtergrondartikelen maken het mogelijk om een bericht over het gebed samen te stellen voor het kerkblad of parochieblad. Teksten mogen ook worden overgenomen om ze op de eigen website te plaatsen. Alles onder het motto: laten we aandacht zoeken voor de spiritualiteit van het gebed. Vanzelfsprekend hoopt de Raad dat er vervolgens vele gemeenten en parochies zijn die  samenkomsten beleggen in de week van gebed. Doe mee.

Mensen die kennis willen nemen van het materiaal bij de Evangelische Alliantie kunnen surfen naar www.ea.nl.

Op de foto: de afbeelding van Jan Vanriet, een Vlaamse kunstenaar,die twee personen ineengevlochten heeft afgebeeld.