Religies schouder aan schouder

De allerarmsten mogen niet de dupe worden van de huidige financiële crisis. Dat zeggen vertegenwoordigers van zeven religies en levensbeschouwingen. Ze reageren in het kader van Wereldarmoededag. Onder hen is drs. Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken. 

De vertegenwoordigers hebben een ingezonden brief ondertekend. Deze is geplaatst in het blad Metro. Zij roepen daarin Nederlanders op zich extra in te spannen tegen armoede in de wereld. Ze willen dat de Millenniumdoelen worden gehaald. De wereld is in een crisis. Er zijn ernstige milieuproblemen, steeds hogere voedselprijzen, en recent zijn de beurzen ingestort. Juist nu is het belangrijk de aandacht te richten op hen die het meest kwetsbaar zijn. De gevolgen van de crises treffen degenen die het minste hebben het hardst. De voedselprijzencrisis raakt nu al 1,4 miljard mensen die leven van minder dan anderhalve dollar per dag. De kredietcrisis treft uiteindelijk de allerarmsten. De milieuproblemen treffen vooral hen, die niet over basale gezondheids- en drinkwatervoorzieningen beschikken, aldus de verklaring.

Vele regeringsleiders tekenden in 2000 een wereldwijde afspraak: de Millenniumdoelen. Het gaat om acht concrete doelen. Deze doelen kunnen voor 2015 de belangrijkste problemen oplossen op het gebied van armoede, ongelijkheid en milieu. Het halen van deze doelen is essentieel voor het leven en welzijn van de helft van de wereldbevolking. De Millenniumdoelen kunnen mensen een nieuw fundament bieden van gelijkwaardigheid en duurzaamheid, stelt de verklaring  

In de brief staan naast de voorzitter van de Nederlandse Raad van Kerken onder meer de namen van rabbijn Awraham Soetendorp (Progressieve Joodse Wereldorganisatie), imam Abdelmajid Khairoun (Nederlandse Moslim Raad), Lodewijk de Waal (Humanistische Alliantie) en Dharmachari Varamitra (Boeddhistische Unie Nederland). De samenwerking tussen zeven verschillende religies en levensbeschouwingen is uniek. De urgentie is volgens de ondertekenaars dan ook groot.
 
Initiatiefnemer Awraham Soetendorp: ‘Op dit moment dreigt er niet alleen een economische recessie, maar ook een recessie in waardigheid en een moreel bankroet. De gevolgen van de crisis treffen steevast hen het hardst, die het minste hebben. Door fatsoen en durf te tonen kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat de komende twee jaar 25 miljoen kinderen basisonderwijs krijgen en 75 miljoen mensen uit de vicieuze cirkel van armoede worden getrokken. Zo leggen we een nieuw fundament van gelijkwaardigheid en duurzaamheid onder onze wereld.’ 

Verschillende Nederlandse kerken en moskees houden rond Wereldarmoededag diensten. Daarin wordt opgestaan tegen armoede. De Micha Campagne heeft kerken opgeroepen op zondag 19 oktober gezamenlijk op te staan tegen armoede. Meer dan zesduizend kerken is gevraagd om in de dienst aandacht te vragen voor het thema armoede en sociale gerechtigheid. 

De ondertekening door Henk van Hout sluit aan bij het beleid van de Raad van Kerken. De Raad heeft onlangs nog een mandaat afgegeven aan de werkgroep Arme Kant van Nederland / Eva. De Raad spreekt zich daarin uit voor de inzet voor armen gedurende drie jaren.