Jaarrekening Raad

De jaarrekening van de Raad van Kerken over 2007 is gunstiger uitgevallen dan begroot. Met een negatief resultaat van 16.832 euro bleef het tekort ongeveer 20.000 euro lager dan verwacht. Dit is te verklaren uit het feit dat de functie van algemeen secretaris vacant is gekomen en slechts ten dele wordt waargenomen door een interim. 

De kerncijfers zijn de volgende:

LASTEN:

Inzet betaalde krachten:                                                           € 159.874

Porti, internet en andere bureaukosten:                                € 11.198

Huisvestingskosten:                                                                  € 14.908

Reiskosten, vergaderkosten, algemene kosten:                   € 24.041

Fundamentele bezinning:                                                         € 2.832

Projectmatige werkzaamheden:                                              € 18.074

Totaal uitgaven:                                                                         € 230.927

BATEN:

Bijdrage Rooms-Katholieke Kerk:                                           € 30.000

Bijdrage Protestantse Kerk in Nederland:                              € 135.000

Bijdrage andere kerken:                                                            € 18.601

Beleggingen:                                                                              € 10.967

Overige opbrengsten:                                                             € 1.036

Projectgroepen:                                                                        € 18.491

Tekort aangevuld uit reserve:                                                € 16.832

Totaal inkomsten:                                                                   € 230.927 

Ook voor 2008 wordt een tekort verwacht. Gelet op de teruggang van de bijdrage uit de kerken zal het tekort verder oplopen. Daarom is er indringend behoefte aan inkomsten uit giften, donaties en collecten. De Stichting Vrienden van de Raad start een campagne. En bezoekers van de site die een bijdrage willen storten vinden rechts onderaan de site het gironummer.