Week van Gebed 2009: Gebeden Margreet Oudenes en Ria Verschuur

 


Voorbede


Heer onze God, wij bidden U
dat het zaad in goede aarde valt,
dat wij Uw woord horen,
niet alleen met onze oren, maar ook met onze ogen,
en met ons hart en ons verstand.

Laat ons samen zingend bidden: Luister, Heer, ontferm U over ons.

Heer onze God, wij bidden U
dat wij waakzaam zijn,
dat wij ons niet laten meeslepen door de massa,
dat wij onszelf blijven,
dat wij onderscheiden wat goed is, en wat niet goed is.

Laat ons samen zingend bidden: Luister, Heer, ontferm U over ons.

Wij bidden U ook voor hen, die kracht uitstralen,
vriendschap kunnen geven, optimistisch zijn.
dat zij staande blijven,
en nooit ontbreken in ons midden.

Laat ons samen zingend bidden: Luister, Heer, ontferm U over ons.

Heer onze God, wij bidden U om vrede, om vrijheid van spreken,
om eten en drinken voor iedereen,
wij bidden voor de vluchtelingen in de hele wereld,
die wel ergens vandaan gaan, maar niemand weet goed waar naar toe.
dat wij in helpende mensenhanden stukjes van Uw koninkrijk op aarde
mogen zien oplichten.

Laat ons samen zingend bidden: Luister, Heer, ontferm U over ons.

Wij bidden U voor de verdeeldheid onder de christenen,
die wel steeds groter lijkt te worden,
terwijl wij als gelovigen juist onze eenheid aan de wereld
zichtbaar zouden moeten maken,
Wij bidden U dat wij elkaar tegemoet mogen komen,
dat wij elkaar tot zegen zijn.

Laat ons samen zingend bidden: Luister, Heer, ontferm U over ons.

Heer onze God, leer ons wat dienen is, dat wij elkaar helpen,
er voor elkaar zijn, wanneer de last voor een mens te zwaar wordt,
dat wij elkaar niet loslaten,
dat wij iets waarmaken van datgene wat Jezus ons heeft geleerd
tijdens zijn leven op aarde.

Amen.

Margreet Oudenes, Alphen aan den Rijn

 

 
 
 
Christus, Levend Woord
in deze wereld
zaai uzelf in onze grond
hoe bar die ook is
maak het met ons
tot een tuin
tot een hof
van Eden
waarin wij samen
wandelen
dat we vruchtbaar worden
vruchtbaar zijn
in deze wereld
al zaaiend

wij bidden …

God, moeder en vader
van deze wereld
zegen de grond
die ingezaaid is
geef wasdom
aan wat de wereld
voedt
wees daar waar
honger wordt geleden
men niet leeft
van de overvloed
die voor ieder bestemd is

wij bidden …

Drieeënig God,
dank u wel voor
uw nabijheid
uw liefde
uw overvloed
uw omarming
zo dicht bij uw hart
brengen we geliefden mee
fluisteren we onze noden
murmelen we onze liefde en dank
………………………..

(eventueel voorbeden uit het boek)

wij bidden …

want op u is onze hoop en ons vertrouwen gericht
Drieënig God in eeuwigheid

AMEN

Ria Verschuur (Hoek van Holland)