Week van Gebed 2009: Gebeden Wilma Huizinga en An van der Wilt

 

Eén keer
 
ach lieve God, ik zou zo graag één keer
een kijkje nemen in Jouw tuin
en zien of daar ook bloemen bloeien
en of er vogels vliegen en ook vlinders
en ook, of er wel bomen groeien
 
‘k zou daar dan op een bankje willen zitten
al was het maar heel even
en vragen welke weg ik in moet slaan
of ik het beste rechts, of links,
of juist rechtdoor zou moeten gaan

ach lieve God, zou Jij die éne keer
dan even naast me willen zitten
mij met Jouw geduld en eindeloos erbarmen
weer leren te vergeven, te vertrouwen
en mij één ogenblik willen omarmen?
 
en zou ik dan meteen ook mogen vragen
of Jij de mensen waar ik veel van hou
wilt leiden op hun weg door ‘t leven
en waar het koud en donker is
hun licht en warmte weer wilt geven?
 
als ik dan alles wat ik vroeg heb mogen zien:
Jouw tuin, Jouw licht, Jouw paradijs,
Jouw groene weiden en Jouw regenbogen
en alles aan de mensen hier dan door zou geven
ach lieve God, zou dat dan één keer mogen?
 
 
Wilma Huizenga

 

 


 

 

Een gebed tegen de angst


God van mededogen,
Omdat angst grenzen schept en machteloos maakt,
omdat wij soms verstijfd zijn van angst
en tot niets meer in staat,
bidden wij U voor onszelf –  voor onze gemeenten:

Dat wij de kracht mogen vinden
om de angst die wij allen diep in ons meedragen
te overwinnen.

Angst voor oorlog en bewapening,
angst voor ontwapening,
voor onheil en dodelijke ziekten,
voor wanverhoudingen en onderlinge twist.

Angst voor alles wat vreemd is en onbekend,
angst voor de ander – verweg en dichtbij,
de ander die onze bondgenoot zou moeten zijn.

Wij bidden U:
schenk ons uw Geest
die ons helpen kan
deze muur van gedachten en gevoelens
te doorbreken.
die onze angst kan veranderen in vertrouwen.
Die ons leert geloven in uw Rijk.

Lieve Vader in de hemel,
Soms onderkennen wij onze angst niet,
denken we ons te wapenen met de woorden van uw wet
en sluiten we uw liefde buiten
omdat die ons kwetsbaar maakt.

Wij bidden U:
help ons de muren
van zelfvoldane eigenmachtigheid
omver te halen.
Open onze oren en ogen
opdat wij uw roep mogen horen
en uw liefde en almacht ontdekken
in alles wat ons te zwak
en te onbetekenend schijnt.

Doe ons door uw Geest
uw vertroostende nabijheid wedervaren
in kleine dingen:
in de lach van een kind,
door zomaar een ontmoeting,
in het ruisen van de bomen en de zee,
de warmte van de zon,
de geur van bloemen,
een vergeten melodie
die we plotseling herkennen,
oude woorden die we ons herinneren
en die aan wijsheid en kracht
niets hebben ingeboet.

Wij bidden U:
zend ons uw licht en uw waarheid
dat die ons leiden mogen…
Amen.

An van der Wilt