Week van Gebed 2009: Gebeden Klaas Spronk

gebed van verootmoediging (bij Psalm 116)

Heer, onze God,
als benauwdheid dreigend op ons valt,
stel ons dan in de ruimte.
Als de donkerheid van zorg en angst ons overvalt,
laat uw licht dan over ons opgaan.
Als wij gevangen zijn in schuld en teleurstelling,
maak ons dan in Jezus’ naam vrij,
want Hij is het toch die ommekeer brengt.
In Hem keren wij ons naar U toe
en durven erop te vertrouwen
dat ook wij voor het licht geschapen zijn,
dat ook wij de ruimte krijgen om te worden wie wij werkelijk zijn,
dat wij het licht krijgen om te groeien en vrucht te dragen
als uw goed schepping,
dat wij ervaren dat leven uit liefde geen onbegonnen werk is.
U zet de toon en wij stemmen gaarne in.
Amen.

gebed om de Heilige Geest (bij Matteüs 22)

Heer,
wij bidden U om het vuur van de Geest.
Maak ons fel als de Farizeeën,
vechters voor de waarheid,
die niet zomaar alles slikken,
die niet onverschillig overstag gaan.
Spreek ons zo aan via de oude woorden
dat wij opnieuw geraakt worden,
wakker schrikken, opkijken.
Overwin de luie genoegzaamheid,
de angstvallige terughoudendheid.
Dat we strijdend ondergaan
en zo des te meer ontdekken dat Jezus ons de baas is.
Amen.

dankgebed en voorbeden

Heer onze God,
die wij vader in de hemel mogen noemen,
omdat we erop mogen vertrouwen dat U van ons houdt als een moeder van haar kind,
wij danken U dat wij U leren kennen als de God die zich met ons verbindt op leven en dood,
dat Jezus met ons de weg ging en gaat door mislukking, zonde en zelfs het sterven heen
naar een leven dat door niets of niemand stuk te krijgen is.
Wij bidden U dat dit nu al ons leven mag bepalen,
bij alles wat stuk gaat,
bij alles wat wij stuk maken,
bij alles wat ons leven beschadigt.
Zo bidden wij U voor wie ziek zijn en voor hun naasten,
voor wie klem zit of vermalen dreigt te worden
tussen de steeds kleiner wordende wereld om zich heen
en de voortrazende samenleving die zo genadeloos kan zijn voor wie niet mee kan komen.
Wij bidden U om een schuilplaats, een plek van rust en aandacht,
dat wij als gemeente van Jezus Christus zo’n plek mogen zijn
en elkaar inspireren die ruimte van liefde te scheppen voor onze naast en voor onszelf.
Amen.

gebed om de Heilige Geest (bij Gezang 329)

Wij scharen ons, Heer, onder uw woord,
in het vertrouwen dat dit woord anders is dan alle grote woorden
die soms vals blijken te zijn of hol, zonder inhoud.
Wij hopen op uw stem,
dat die de stilte heilzaam mag vullen,
wanneer wij stom geslagen zijn door schreeuwend onrecht.
Spreek ons aan, Heer, met uw woord,
dat het een weg zal wijzen om te gaan,
perspectief opent,
stem geeft aan de stillen en verstomden.
Laat uw woord werkelijkheid worden
zoals eens in Jezus Christus,
in zijn naam ook nu.
Amen.

dankgebed en voorbeden

Heer, onze God,
Wij danken U voor dat kostbare moment van genade,
wanneer U ons aanspreekt met uw woord,
ons aanspreekt als uw kind, als uw schepping.
Wij danken U voorde moment in uw geschiedenis van ons,
dat U deze wereld aanraakt met hemels licht,
zoals bij uw volk in de woestijn, op de Sinaï,
zoals toen bij Bethlehem,
zoals toen U te vinden was in Jeruzalem.
Wij bidden U,
laat het steeds opnieuw gebeuren,
ook en vooral als ons leven is als bevonden wij ons in de woestijn,
als het donker en somber is om ons heen.
Laat het weer gebeuren in Jeruzalem,
dat het een stad van vrede mag worden,
dat waar het geweld is samengebald
U opnieuw uw hand opent en vrede geeft.
Laat zo uw rijk komen, Heer,
daar, midden in een wereld van haat en onbegrip,
hier, midden in ons leven.
In naam van de vredevorst, Jezus Christus.
Amen.

Gebeden
© Klaas Spronk