Handreiking bij financiële crisis

‘We erkennen de noodzaak een levensstijl te kiezen waarbij ‘genoeg’ en ‘eerlijke verdeling’ sleutelbegrippen zijn’. Dat is één van de tien stellingen die de Raad van Kerken heeft opgesteld om het gesprek binnen kerken en parochies aan te gaan over de financiële crisis. De Raad biedt de stellingen aan via deze website. 

De Raad van Kerken krijgt allerlei vragen over de financiële crisis. Om de kerken te stimuleren het gesprek daarover te zoeken heeft het moderamen tien stellingen geformuleerd. Kerken kunnen de stellingen gebruiken om het gesprek over geld en cultuur rond financiën aan te gaan. De stellingen vormen niet de afronding van een discussie, maar beogen juist een referentiekader aan te reiken waarbinnen het zinvol kan zijn om het gesprek te starten. 

Er zijn vele deskundigen buiten de kerk die een zinvolle analyse van de financiële en de economische situatie geven. Voor de kerken is het het meest interessant te kijken naar wat een bijbels-theologische inbreng kan zijn. Kernbegrippen zijn daarbij geloof, vertrouwen en levensstijl. De kerken hebben geen eigen oplossing. De kerken hebben wel een visie op een sociale samenleving, ze hebben een opvatting over menswaardige verhoudingen in het licht van bijbelse oriëntatie en over pastorale nabijheid bij mensen die de dupe worden van een economische teruggang. De stellingen sluiten daarop aan.  

Naast de stellingen (zie hieronder ‘financiële verkenningen’) biedt de raad een twaalftal trefwoorden met daarbij verschillende bijbelfragmenten (zie hieronder ‘financiële doordenkers’). Kerken en personen kunnen de fragmenten gebruiken voor de eigen meditatie over geld en de cultuur rond financiën en voor bezinnings- en gespreksgroepen. Gekozen is voor een meditatieve benadering, juist om de eigen positie gemakkelijker te kunnen inbrengen. Als trefwoord zijn onder meer opgenomen: behoefte, bezorgdheid, begroten, investeren en sparen. 

Plaatselijke kerken of parochies kunnen verder gebruik maken van de analyses die zijn opgesteld door respectievelijk de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk. De Remonstrantse Broederschap heeft de beraaddag op 14 maart 2009 gewijd aan het verwante thema over een rechtvaardige en duurzame economie.

De projectgroep Arme Kant van Nederland/EVA, onderdeel van DISK, en als projectgroep één van de geledingen van de landelijke Raad van Kerken heeft een notitie naar buiten gebracht onder de titel ‘ethische reflectie’; Hub Crijns, de directeur van DISK, is de auteur. Ook deze notitie is hieronder beschikbaar.

Klik hier voor het document: ‘financiële verkenningen’ 

Klik hier voor het document ‘financiële doordenkers’

Klik hier voor het document ‘ethische reflecties van de Arme Kant van Nederland / Eva’

Wilt u reageren op één van de documenten? Plaats uw reactie hieronder.