Meeleven met Ramadan

De vastenmaand voor moslims is begonnen op dinsdag 2 september. Maar er zijn ook moslims die maandag of woensdag aanvingen met de Ramadan, wereldwijd gezien. Christenen kunnen  hun verbondenheid uitspreken met moslims in deze tijd door een speciale groet te sturen.

Samenleven doe je gezamenlijk. Als blanken, zwarten, bruinen, gelen. Als socialist, liberaal, christen-democraat. Als christen, moslim, humanist.  Het impliceert niet alleen dat je de ander respecteert in zijn of haar eigenheid. Het vraagt ook medeleven met hoogte- en dieptepunten in het leven van de ander. Door te laten merken dat je werkelijk oog hebt voor de ander kan er een vruchtbaar klimaat ontstaan voor samenleven.

Vanuit die achtergrond maakt de Raad van Kerken jaarlijks een groet voor moslims. Mensen kunnen de groet downloaden en meenemen naar hun buren, een moskee in de buurt, een maaltijd waar ze uitgenodigd zijn. Het feit dat er een dergelijke groet beschikbaar is, zet je tegelijk aan het denken. En bepaalt je bij de vraag in hoeverre jezelf inschikkelijk vermag te zijn naar andere leefwijzen.

Tijdens de Ramadan mogen moslims niet eten, drinken, roken of vrijen tussen de dageraad en zonsondergang. In de avonduren en ’s nachts eten ze wel. Wat Ramadan bijzonder maakt onder alle maanden is dat het vasten in deze maand één van de zuilen van de islam is. In veel Islamitische landen, maar ook in Nederland, is het gebruikelijk om in deze periode de familie- en vriendschapsbanden extra aan te trekken. Het elkaar uitnodigen en bezoeken hoort hierbij. De Ramadan duurt dertig dagen.

Klik hier voor de ramadangroet (Word)
Klik hier voor de ramadangroet (PDF)

U kunt de groet ook bestellen (€ 0,20 per exemplaar via rvk@raadvankerken.nl)

Klik hier voor het document ‘Een gemeenschappelijk woord’. Dit document is opgesteld door verschillende moslimgeleerden van over de hele wereld. Het probeert een gemeenschappelijke basis te vinden in het denken van moslims en christenen. Binnen de Raad van Kerken houdt de contactgroep Islam zich hier mee bezig.