Geld voor oecumene: kwestie van geloof

Wie geld geeft voor de oecumene, investeert in duurzaamheid. Draag bij aan de samenwerking tussen kerken. Zodat armen en benen, hoofd en hart zich inspannen voor hetzelfde doel: een wereld die de hemel onder ogen kan komen. 

Als mens heb je soms het gevoel dat je alleen sneller werkt. Samenwerking kost tijd en energie. Maar het resultaat van samenwerking is wel dat er draagvlak is en dat het effect blijft. Alleen ben je sneller; samen ben je duurzamer en heb je groter rendement. Het is als met water. Als wateren samen stromen, schuren ze langs stenen, bomen, aarde en andere dingen; maar als ze gescheiden zijn in vele stromen, slokt de aarde hen op en ze verdwijnen.

De Raad van Kerken in Nederland gebruikt uw geld om mensen met elkaar in contact te brengen. Christenen van verschillende kerken. Mensen van verschillende godsdiensten.

De Raad gebruikt uw geld om zich in te zetten voor het klimaat. Zodat we de schepping in alle pracht aan een volgende generatie kunnen geven.

De Raad gebruikt uw geld om zich druk te maken over gerechtigheid. De Raad geeft stem aan mensen met onvoldoende inkomen en mensen van wie de wieg op al te schrale grond heeft gestaan. De Raad zoekt de vrede te bevorderen.

De Raad kiest partij. Maak dat mogelijk. Soms geeft uw geld op korte termijn resultaten. Vaker nog helpt het geld bij het veranderen van een mentaliteit, het aanreiken van een cultuuromslag. Wie geld geeft voor oecumene investeert in duurzaamheid. Dat vraagt om geloof. Doe mee. Omdat je wilt dat leven een lange adem heeft en verder reikt dan één generatie. 

‘Ik zal de halmen niet meer zien,
noch binden ooit de volle schoven.
Maar doe mij in de oogst geloven.
Waarvoor ik dien’.
(Adriaan Roland Holst)

Mensen kunnen het oecumenische werk van de Raad van Kerken in Nederland ondersteunen door een gift over te maken op IBAN: NL09 INGB 0000 5598 39, t.n.v. Stichting Vrienden van de Raad te Amersfoort. De Raad van Kerken in Nederland heeft baat bij incidentele giften, periodieke overboekingen en erflatingen.

Wilt u meer weten over het opnemen van de Raad van Kerken in uw testament? Klik dan hier.