Klimaatverandering topprioriteit


Het grootste probleem ten aanzien van het milieu is de klimaatverandering. Dat zegt staatssecretarisTineke Huizinga in het boek ‘Levend huis’. Zij wijst op de consequenties voor de veiligheid van mensen in laaggelegen gebieden, op de moeilijkheden voor de voedselvoorziening en de leefbaarheid van bepaalde gebieden. 

De uitgave ‘Levend Huis’ verschijnt op een goed moment; aan het begin van een nieuw jaar voor de kerkelijke toerusting en voorafgaand aan de periode van de schepping, die in sommige kerken een plek krijgt ergens in de tijd tussen 1 september tot 4 oktober. Het boek geeft allerlei tips en gedachten rond ecospiritualiteit en schepping. Ook de staatssecretaris van het ministerie van verkeer en waterstaat komt aan het woord.

zij geeft aan dat haar ministerie enkele belangrijke projecten is gestart om de klimaatverandering op te vangen. Zij noemt de zandsuppletie bij de duinen en het verruimen van de beddingen van rivieren. Zij dringt ook aan op een andere mentaliteit. “In onze leefstijl zullen we ons veel meer bewust moeten worden dat onze daden consequenties hebben. In de westerse wereld is er een sterke tendens om de eigen welvaart te behouden ten koste van ontwikkelingslanden en ten koste van milieu”.

Ook Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren vertelt over haar spiritualiteit en geeft inzage in haar standpunten. Zij noemt het hoopvol dat er in Nederland 700.000 vegetariërs zijn. Ze zegt: “Geschat wordt dat in Nederland zo’n 3,5 miljoen mensen regelmatig vlees vervangen door andere eiwitproducten. Als meer mensen dat zouden doen, dan zou dat al veel dierenleed en milieuaantasting voorkomen”. Zij citeert Pierre Troubetskoy in een iets bredere context: “Waarom verwachten mensen door hun gebed ontferming van Boven, als zij geen ontferming tonen over wat beneden hen is?”

De uitgave motiveert en inspireert gebruikers om de aarde te herscheppen tot een duurzame, leefbare wereld. Het boek gaat in op het scheppingverhaal uit Genesis 1 en met een ecologische bril halen de schrijvers zeven thema’s naar voren die direct met het klimaat te maken hebben. Het gaat om de thema’s: klimaat (energie/licht), water, ruimtelijke ordening, biodiversiteit, verhouding mens – dier, voedsel en de waarde van stilte.

De uitgave ‘Levend Huis’ geeft verder interviews met zeven prominenten op het gebied van klimaat. Naast de hierboven geciteerde politici gaat het om mensen als: prof. Dr. Jan Boersema (VU, Amsterdam),  prof.dr. Lucas Reijnders, Jaap Dirkmaat (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap), Maaike en Jan Huijgen (Eemlandhoeve) en Zr. Emmanuele Sipkema, abdis van het Liobaklooster in Egmond. Hans Schravesande, voorzitter van de projectgroep Kerk en Milieu, heeft het voorwoord geschreven.

Het boek is samengesteld door een werkgroep met katholieken en protestanten (Marion Corvers, Andries Govaart, Gerd Kelling, Maja Postma en Hans Schravesande met als projectleider Tini Brugge) van de projectgroep Kerk en Milieu van de Raad van Kerken. Het CEN (Christelijk Ecologisch Netwerk) en het interkerkelijke milieunetwerk, zijn ook bij het initiatief betrokken.

 

 

De projectgroep van de Raad van Kerken heeft een eigen site, waar meer informatie te vinden is: http://www.kerkenmilieu.nl/.