Start estafette van licht

In de week voor de jubileumviering in Utrecht start op 15 juni vanuit vier windrichtingen een “estafette van licht”, georganiseerd door regionale en lokale raden van kerken. De estafette begint in vier “uithoeken” van het land (Groningen, Den Helder, Oostburg en Maastricht) met een feestelijke oecumenische dienst. Daarna geven de plaatselijke raden van kerken het ‘stokje’ door, in de vorm van een liturgische kaars. De vier kaarsen zullen in deze “estafette van licht” uiteindelijk op 21 juni aankomen in de Jacobikerk in Utrecht, waar ze een plaats hebben in de landelijke jubileumviering van de Raad van Kerken in Nederland.

Een overzicht per regio van de regionale estafette-bijeenkomsten met contact-adressen:

Regio Zuid-West

Regio Zuid-Oost

Regio Noord-Oost

Regio Noord-West

Organiseert uw lokale raad van kerken/gemeente of parochie iets: laat het weten door te reageren (zie onder).

 


In Noord-Holland bijvoorbeeld begint de estafette op 15 juni in Den Helder met een oecumenische viering in de Johanneskapel. Een dag later wordt de kaars doorgegeven op het station in Alkmaar, vanwaar het licht in estafette naar de Vrijheidskerk wordt gebracht voor een bijeenkomst met zang, gebed en een maaltijd. Op 17 juni is het licht in de Groenmarktkerk in Haarlem. Daarna reist de vlam via Hoofddorp en Swifertband naar Amersfoort, waar Stef Bos optreedt tijdens de grote vrijwilligersavond “Nooit dooft het vuur”. Vanuit Amersfoort wordt het licht dan zaterdag 21 juni naar Utrecht gebracht.

Deelname aan regionale activiteiten staat open voor iedereen. Wilt u aanwezig zijn bij de landelijke viering op 21 juni in Utrecht (symposium en kerkdienst), dan kunt u zich per e-mail aanmelden: 40jaar@raadvankerken.nl. De toegang is gratis en men is welkom zolang er plaatsen beschikbaar zijn.


Veertig jaar Raad van Kerken in Nederland
De Raad van Kerken is veertig jaar geleden opgericht om het geloofsgesprek tussen de kerken te bevorderen en om de kerken een gezamenlijk gezicht te geven in de samenleving. Speciale aandacht geeft de Raad aan de samenwerking tussen de kerken, het interreligieuze contact met andere godsdiensten, ethische vragen en missionaire presentatie van de kerken in de samenleving. Inmiddels werken in de Raad van Kerken in Nederland zeventien kerken en kerkelijke bewegingen samen. Ook plaatselijk en regionaal is een groot aantal raden van kerken actief.

In de afgelopen veertig jaar is er veel bereikt. Om dat te vieren én om samen naar de toekomst te kijken, vindt op 21 juni een jubileumbijeenkomst plaats in de Jacobikerk in Utrecht. Meer weten: www.raadvankerken.nl.