Wending in relatie

Het geeft een revolutionaire wending in de relatie tussen christenen en moslims. Zo typeerde drs. Harry Mintjes ‘A Common Word’, een verklaring van 138 prominente moslimgeleerden aan de paus en andere christelijke leiders, waarin ze verklaren dat de geboden God liefhebben en de naaste liefhebben zowel te vinden zijn in de bijbel als in de koran.

Mintjes gaf een analyse bij een studiedag van de contactgroep Islam van de Raad van Kerken op dinsdag 20 mei 2008 in Amersfoort voor een groep van ongeveer 35 geïnteresseerden. Het vernieuwende bestaat volgens Mintjes uit de breedte en wijdte van het appel. Het gaat om een initiatief van een groep moslims uit de breedte van de islam die in hun argumentatie zowel de christelijke als de islamitische bronnen gebruiken in hun bewijsvoering. Er is sprake van een vorm van intertekstueel lezen van de schriften, stelde Mintjes vast, en dat is uitzonderlijk.

De inleider zoemde even in op een bijbeltekst uit Marcus: ‘Wie niet tegen ons is, is voor ons’ (Marcus 9,40). In ‘A Common Word’ komt die tekst ook aan de orde en laten moslims weten ook op een bepaalde manier over Jezus te spreken. Er zijn grote verschillen tussen de verschillende religies, maar ze doen een oproep om die verschillen niet tot uitsluiting van elkaar te laten leiden, maar om met elkaar te wedijveren in het doen van het goede.

Mintjes stelde tenslotte de vraag of het pleidooi van de moslims voor de liefde van God en de liefde tot de naaste tot de kern van de islam behoort, of het ‘mainstream’ is van de islam. Hij wees daarbij op het feit dat een nieuwe Engelse vertaling van de koran in de toelichting veel ruimte laat voor de polemiek tegen joden en christenen. Dat komt evenwel niet in mindering op de waarde van ‘A Common Word’, meent de voorzitter van de contactgroep Islam, omdat hier sprake is van een poging vanuit de moslims om het gesprek op respectvolle wijze aan te gaan. Rome heeft inmiddels het gesprek verder opgepakt in het katholieke moslim forum, wat in november onder meer een seminar organiseert met 24 christenen en 24 moslims.

Tijdens de studiedag werd verder ingegaan op het document. Mustafa Hamurcu (bestuurder van Milli Görüs) gaf een reactie vanuit moslimzijde. Drs. Rachel Reedijk (lid van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam en bezig met een promotie-onderzoek naar de effecten van de interreligieuze dialoog en de eigen identiteit) gaf Joodse kanttekeningen bij ‘A Common Word’.