Raden gaan er voor

Er zijn inmiddels 10.000 exemplaren van ‘Oecumene nu’ verspreid. Vooral plaatselijke Raden van Kerken vragen de jubileumeditie op en verspreiden de uitgave over de verschillende kerken in de woonplaats. Maar er zijn ook exemplaren verspreid bij Opwekking in Biddinghuizen, van oudsher een plek waar juist evangelische christenen elkaar ontmoeten rond de pinksterdagen.

‘Oecumene nu’ is bedoeld als informatiekrant voor kerkleden en andere mensen die interesse hebben bij de stand van zaken van de oecumene in deze tijd. De krant geeft overzicht over wat er bereikt is in de achterliggende veertig jaren en prominente Nederlanders geven hun visie op de oecumene in deze tijd. Daarmee biedt de uitgave veel meer dan een programma voor de jubileumactiviteiten van 21 juni en de week daaraan voorafgaand met een estafette van activiteiten in heel Nederland. Plaatselijke raden wordt dan ook aangeraden juist nu gratis exemplaren op te vragen omdat het helpt de oecumene voor het voetlicht te halen. Er zijn inmiddels voorbeelden van plaatselijke raden die in één keer honderden exemplaren bestellen. En dat is geen probleem, want er is voldoende gedrukt. Deze raden leggen in elk van de plaatselijke kerkgebouwen exemplaren neer en er zijn ook raden die de exemplaren na afloop van een kerkdienst uitreiken aan de bezoekers. Stuk voor stuk goede initiatieven. Zonder deze inzet van plaatselijke vrijwilligers lukt het niet de oecumene verder onder de aandacht van de mensen te brengen.

Men kan bestellingen plaatsen bij: rvk@raadvankerken.nl onder vermelding van het adres en het aantal kranten dat men wil hebben.  De exemplaren worden per post toegestuurd met een brief waarin staat wat de verzendingskosten zijn en het verzoek om zo mogelijk de verzendkosten over te maken als vergoeding.

Dan nog een foto van een bezoeker van Opwekking die de krant heeft ontvangen. De foto is een tikkeltje donker. Niet verwonderlijk, want ook bij Opwekking was het stralend weer. Over het algemeen bleken de bezoekers van Opwekking zeer welwillend tegenover de oecumene te staan. ‘Ook wij zijn voor verbindingen over kerkgrenzen heen’, zei een van de bezoekers na ontvangst van de krant.