Week van gebed voor de eenheid van de christenen 2008

20 – 27 januari 2008

De Raad van Kerken in Nederland en de Evangelische Alliantie constateren een groeiende belangstelling voor interkerkelijke gebedsinitiatieven bij lokale kerkgemeenschappen. Daarom hebben beide organisaties besloten hun eigen gebedsweken aan het begin van het jaar voortaan beter op elkaar af te stemmen en gezamenlijke data te kiezen. In 2008 gaat het om de week van 20 tot en met 27 januari. (Zie voor meer informatie onderstaand persbericht.)
Lokale raden van kerken, gemeenten en parochies die de gebruikelijke data (18 t/m 25 januari) willen aanhouden, zijn daarin geheel vrij.

Thema: Bid onophoudelijk (1 Tessalonicenzen 5:17)

Inhoud:

Voor het bekijken van de poster voor 2008: klik hier (pdf-bestand)
Bekijk de kaart (pdf-bestand) of bekijk de omslag van de brochure (pdf-bestand)


  • Persbericht: Raad van Kerken en Evangelische Alliantie stemmen gebedsweken op elkaar af.