Raad van Kerken en Evangelische Alliantie stemmen gebedsweken op elkaar af

Gebedsweken 2008 van 20 – 27 januari

De Raad van Kerken in Nederland en de Evangelische Alliantie constateren een groeiende belangstelling voor interkerkelijke gebedsinitiatieven bij lokale kerkgemeenschappen. Daarom hebben beide organisaties besloten hun eigen gebedsweken aan het begin van het jaar voortaan beter op elkaar af te stemmen en gezamenlijke data te kiezen. In 2008 gaat het om de week van 20 tot en met 27 januari.

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) kennen allebei een gebedsweek in de maand januari. Beide gebedsweken zijn geworteld in een respectabele en internationale traditie. De ‘Week van Gebed voor de eenheid van de christenen’ van de Raad van Kerken wordt sinds 1908 jaarlijks gehouden van 18 tot en met 25 januari. De gebedsweek van de Evangelische Alliantie wordt sinds 1846 gehouden in de tweede week van januari. Beide weken worden internationaal breed gevierd.

Gemeenten en parochies in ons land zoeken op lokaal niveau steeds vaker samenwerking om beide gebedsweken te combineren. Ineke Bakker (algemeen secretaris Raad van Kerken): “Het is belangrijk om als Nederlandse christenen de universele dimensie van ons gebed en de verbondenheid met andere christenen niet uit het oog te verliezen.” Wim Althuis (coördinator gebed van de EA): “In mijn werkzaamheden bij de protestantse kerken in Utrecht heb ik gezien hoe goed en belangrijk het is als mensen samen bidden. Nu beide gebedsweken tegelijk plaatsvinden, wordt het een stuk eenvoudiger om gezamenlijke activiteiten te organiseren.”

Dit voorjaar heeft de EA voorgesteld om haar gebedsweek een week op te schuiven. De Raad van Kerken heeft het voorstel met instemming begroet en besloten om de vaste data los te laten en de gebedsweek op zondag te beginnen. In 2008 vinden beide gebedsweken tegelijk plaats, van zondag 20 tot en met zondag 27 januari. De Raad van Kerken en de EA bezinnen zich op mogelijkheden voor verdere samenwerking rond deze gebedsweek.


Achtergrondinformatie over gebedsweken Raad van Kerken en Evangelische Alliantie

De Week van Gebed voor de eenheid van de christenen werd in 1908 geïntroduceerd door Paul Wattson, Episcopaals priester in de Verenigde Staten. Sinds 1968 ontvangen gemeenten en parochies wereldwijd gebedsmateriaal dat gezamenlijk wordt voorbereid door Faith and Order van de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de bevordering van de christelijke eenheid. In Nederland draagt de Raad van Kerken zorg voor de vertaling en bewerking van het materiaal. De oorspronkelijke data van 18 januari (Feest van de Stoel van Petrus) tot 25 januari (Feest van de bekering van Paulus) werden in al die jaren gehandhaafd. In 2008 bestaat de gebedsweek 100 jaar.
Voor meer informatie: zie de agenda op deze website.

De Week van Gebed van de Evangelische Alliantie is ontstaan in 1847 tijdens de internationale conferentie in Londen die leidde tot de oprichting van de World Evangelical Fellowship. Vanuit Nederland werd deelgenomen door voortrekkers uit de Reveilbeweging zoals Capadose, Da Costa en Groen van Prinsterer. Sinds die tijd wordt jaarlijks aan het begin van ieder jaar wereldwijd een gebedsweek gehouden in zo’n 100 landen. Aan de week wordt deelgenomen door zeer uiteenlopende kerken en gemeenten uit de evangelische beweging, de gereformeerde gezindte en gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. Een belangrijk aspect van deze gebedsweek is het stimuleren van persoonlijk en gezamenlijk gebed.
Nadere informatie vindt u op de website van de Evangelische Alliantie: www.ea.nl.