Voorbede op zondag, 2 september 2007

Liturgische elementen met het oog op de Derde Europese Oecumenische Assemblee in Sibiu

(14de zondag na Pinksteren / 22ste zondag door het jaar)

L = liturg
G = gemeente

Het voorbedegebed is zowel in de roomskatholieke als in de reformatorische traditie de plaats om aktuele intenties voor God te brengen. Het antwoord van de gemeente met het citaat uit psalm 36 sluit aan bij de orthodoxe liturgie van Johannes Chrysostomos en neemt de leidraad van Sibiu op. Het eerste deel is speciaal met het oog op de vergadering der kerken uitgewerkt, de rest is afhankelijk van de plaatselijke situatie / aktualiteit variabel.

(Inleiding)

L: Vanaf komende dinsdag tot zondag wordt in Sibiu (Duits: Hermannstadt), Roemenië, de 3de Europese Oekumenische Vergadering gehouden. Roomskatholieken, Protestanten en Orthodoxen ontmoeten elkaar onder het motto “Het licht van Christus schijnt over allen. Hoop voor vernieuwing en eenheid in Europa.” Het is goed, deze belangrijke gebeurtenis in gebed te begeleiden. Ik vraag u / jullie, na iedere voorbede het woord uit psalm 36 te herhalen: “want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.” (NBV) / “Ja, bij U is de bron van het leven; omdat U licht geeft, zien wij licht.” (WBV)
Laat ons bidden:

(Kerk)

L: God, wij danken U, voor de kerken. Zij zijn voor ons een deel van ons geestelijk tehuis, ook al is er veel dat ons vreemd is of waarmee wij niet helemaal tevreden en eens zijn. In Europa is de band van de eendracht ooit verbroken. Vanuit Europa ist de christlijke boodschap (het christelijk geloof) in de wereld uitgedragen. Vandaag de dag is christen-zijn niet meer vanzelfsprekend. Vele mensen zoeken naar een vernieuwing. Wij bidden U: laat terug een verwondering, een verbazingwekken, een gegrepen-zijn, een beweging uitgaan van Uw oud en toch altijd weer nieuw woord ten leven.

L: “want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.” (NBV)
“Ja, bij U is de bron van het leven; omdat U licht geeft, zien wij licht.” (WBV)
G: “want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.” (NBV)
“Ja, bij U is de bron van het leven; omdat U licht geeft, zien wij licht.” (WBV)

(Kerk)
Moge het aangevangen proces der verzoening tussen de verdeelde kerken verder toenemen. Uw aanwezigheid moge speurbaar zijn in de vreugde elkaar als mensen te mogen ontmoeten en in de rijke verscheidenheid der christelijke tradities. Moge degenen, die in Sibiu verzameld zijn en ons allen een waakzaam oog voor de tekenen des tijds en het noodzakelijke gegeven zijn. Zend Uw Heilige Geest en geef ons allen nieuwe impuls voor een geloofwaardige navolging van Jesus ten dienste van de mensen (vandaag).

L: “want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.” (NBV)
“Ja, bij U is de bron van het leven; omdat U licht geeft, zien wij licht.” (WBV)
G: “want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.” (NBV)
“Ja, bij U is de bron van het leven; omdat U licht geeft, zien wij licht.” (WBV)

(Openlijke leven)
L: Wij bidden U voor allen, die niet alleen in stad en land, maar ook in Europa en de hele wereld (politieke) verantwoordelijkheid op zich nemen … (verder zelf formuleren)

L: “want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.” (NBV)
“Ja, bij U is de bron van het leven; omdat U licht geeft, zien wij licht.” (WBV)
G: “want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.” (NBV)
“Ja, bij U is de bron van het leven; omdat U licht geeft, zien wij licht.” (WBV)

(Aparte intenties, veraf en nabij)
Wij bidden U voor …. (zelf te formuleren)

L: “want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.” (NBV)
“Ja, bij U is de bron van het leven; omdat U licht geeft, zien wij licht.” (WBV)
G: “want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.” (NBV)
“Ja, bij U is de bron van het leven; omdat U licht geeft, zien wij licht.” (WBV)

L + G: Amen of Onze Vader (Gebed des Heren) 

NBV “Nieuwe Bijbelvertaling” online-versie
WBV “Willebrordvertaling” online-versie

(tekst: Evang.-reg. Kirche des Kantons St. Gallen)