Herdenken en vieren: 4 en 5 mei 2008

De voorzitter van de projectgroep Vieren, dr. G.M. Landman, heeft in overleg met andere leden van de projectgroep liturgiesuggesties samengesteld bij de herdenking van 4 mei en de viering van 5 mei dit jaar.

De litugiesuggesties kunt u downloaden als word-document: klik hier.
Voor een pdf-document: klik hier.

Zie als suggestie ook het hiernavolgende bericht:


‘Laat psalm 43 op 4 mei klinken’

DORDRECHT (ANP) – Kerken in Dordrecht willen dat op zondag 4 mei in alle kerken en bij alle herdenkingen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog psalm 43 klinkt. Het oud-testamentische lied is volgens hen zowel van diep religieuze betekenis als  van groot historisch belang.

Het vierde vers van de psalm (Dan ga ik tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd) klonk op 13 maart 1941 in het Oranjehotel, de gevangenis van Scheveningen. Dat was de dag dat achttien mannen uit hun dodencel werden gehaald en op de Waalsdorpervlakte werden geëxecuteerd. Het waren vijftien leden van de verzetsgroep de Geuzen en drie februaristakers uit Amsterdam. Vlak voor ze uit de cel werden gehaald, klonk in een aantal cellen het Wilhelmus. Toen de achttien in een rij in de gevangenis werden opgesteld, zongen zij  eerst aarzelend en daarna duidelijk hoorbaar vers vier van psalm 43.

Al meer dan twintig jaar klinkt de psalm op 13 maart, als in de Grote Kerk van Vlaardingen de Geuzen worden herdacht. Toch spreken de initiatiefnemers in Dodrecht van een ‘vergeten’ psalm, die ,,eindelijk” een prominente plaats moet krijgen in de  herdenkingen van de doden op 4 mei. De Raad van Kerken en het Evangelisch Contact in Dordrecht, waarbij tientallen geloofsgemeenschappen in de oudste stad van Holland zijn aangesloten, zich achter het initiatief gesteld. Meer dan tien kerken hebben al  gezegd de psalm ten gehore te brengen.
De Wilhelminakerk in Dordrecht plaatst de psalm op 4 mei zelfs in het hart van de dienst. Dominee Ries van der Zouwen zal hem na de uitvoering van de Bachcantate ‘Komm, du Süsse Todesstunde’ inleiden. Voor de kerk is de psalm ook historisch van belang. Leendert Keesmaat, een van de achttien verzetsstrijders die op 13 maart 1941 werden geëxecuteerd, was in Dordrecht geboren en kerkte in de Wilhelminakerk. Hij heeft een eregraf op de begraafplaats de Essenhof in de Zuid-Hollandse stad.