Eerste Ethieklezing Raad van Kerken over dilemma’s van de moderne levensloop

De Raad van Kerken in Nederland organiseert samen met de Oecumenische Studentengemeente Utrecht (EUG) op 11 mei de eerste Ethieklezing. Prof. dr. Frits de Lange spreekt over de ‘zegeningen en moeiten van de moderne levensloop’. Is de fitte senior die ons door reclame en marketing wordt voorgespiegeld een realistisch toekomstbeeld? Gaat de ontkenning van de gebreken die de ouderdom met zich meebrengt niet ten koste van de solidareit met mensen in hun laatste levensfase? Op de stellingname van De Lange zal gereageerd worden door Rienk van Splunder, vice-voorzitter van het CNV, en de jonge psycholoog Aletta Eshuis, die met ouderen werkt.

“De ouderdom is niet meer wat hij geweest is. Niet alleen worden we met zijn allen ouder, ook worden we anders oud. De Nieuwe Oudere is gezonder, rijker, hoger opgeleid en mondiger dan zijn voorganger”. Zo vat prof. dr. Frits de Lange – hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit – in zijn essay in het dagblad Trouw van 6 januari 2007 de resultaten samen van enkele recente onderzoeksrapporten over vergrijzing. Bij deze optimistische ‘Zwitserleven-kijk’ op de ouderdom zet hij zijn vraagtekens: “Nu wil ik ook zelf graag actief, gezond en ondernemend oud worden. Toch ga ik mij wat ongemakkelijk voelen bij al die ambitieuze ondernemerstaal. Is de fitte senior die in beleidsplannen centraal staat, werkelijk de toekomstige oudere?” En als dat niet zo is, zal die ambitieuze beleidsvisies niet leiden tot de illusie van de leeftijdloze oudere, de ontkenning van de ambivalenties van de ouderdom, en uiteindelijk het ondergraven van de solidariteit met mensen in de allerlaatste levensfase? Is er geen sprake van een geweldige ‘mythe van de fitte pensionado’, zoals het weekblad Vrij Nederland in zijn Wetenschapsspecial schrijft?

Met deze vragen biedt deze eerste Ethieklezing meer dan voldoende stof tot bezinning en aanleiding tot debat, voor jongeren en ouderen. Door het organiseren van een jaarlijkse Ethieklezing hoopt de Raad van Kerken een oecumenische bijdrage te leveren aan ethische discussies in onze samenleving.

Praktische informatie
Datum en tijd: vrijdag 11 mei, 14.30 uur
Waar: Janskerk – Janskerkhof 26, Utrecht
Toegang: € 5,00 (te voldoen bij de ingang); studenten gratis
Aanmelden: e-mail: rvk@raadvankerken.nl, tel: (033) 463 38 44
Meer informatie: tel. (033) 463 38 44; zie ook bij agenda voor de folder