Dan zal je licht als de dageraad doorbreken

Overweging zondag 25 maart

De Raad van Kerken in Nederland en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) organiseerden in samenwerking met de Vereniging Kerk en Vrede op zondag 25 maart a.s. een middagbijeenkomst om stil te staan bij het feit dat het Verdrag van Rome 50 jaar geleden gesloten werd. Gastheer was de Deutsche Evangelische Gemeinde im Haag. De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland bood na afloop van de vesper een ontvangst aan.

De bijeenkomst bestond uit een lezing en een oecumenische vesper. De lezing, bijgewoond door ongeveer 150 mensen, werd gehouden door Ruud Lubbers, Minister van Staat. Vier jongeren (Johannes de Jong, predikant, lid ChristenUnie; Arjan Vliegenthart, voormalig bestuurslid Kerk en Vrede en lid Eerste Kamer voor de SP; Nicole Heijdra, derdejaars studente Europese richting Haagse Hogeschool; en Linda Schevers, projectmedewerkster IKV/Pax Christi) gaven een eigen reactie op de betekenis van ‘Rome’ voor Europa.

Om 16.30 uur begon de oecumenische vesper. Pfarrer Eckhard Benz-Wenzlaff, predikant van de gastkerk Deutsche Evangelische Gemeinde im Haag, sprak een hartelijk woord van welkom. Enkele vertegenwoordigers van de lidkerken van de Raad spraken de voorbeden uit. De overweging werd gehouden door drs. Greetje Witte-Rang, lid Theologische Werkgroep Kerk en Vrede.

Klik hier voor de tekst van de overweging (word-document).