EEA3/Sibiu

Veel informatie over Sibiu is te vinden op www.oecumene.nl
Het meest recent is de digitale publicatie de ‘De vruchten van Sibiu’; een verslag van de bijeenkomst van Raad en Kerken en de Katholieke Vereniging voor Oecumene op 9 november jl.


Boodschap van de 3e Europese Oecumenische Assemblee 
Statement Jongerengedelegeerden
Het Statement van de jongeren is onderdeel van de boodschap, klik hier voor het Word-bestand
(vertaling Ward Kint)


Handreiking voor een voorbede op zondag, 2 september 2007
Deze tekst is gebruikt bij de opening en sluiting van de bijeenkomst op 24 augustus jl. van gedelegeerden vanuit de lidkerken en anderen die de assemblee in Sibiu zullen bijwonen. Deze bijeenkomst was georganiseerd ter voorbereiding op de assemblee.


LEZINGEN                 folder (pdf-bestand) of word-bestand

Ter voorbereiding op de derde Europese Oecumenische Assemblee in Sibiu, 4 – 8 september 2007, vindt een zestal lezingen plaats. Deze lezingen worden gehouden door zes verschillende deskundigen, die steeds een ander hoofdthema van Sibiu zullen belichten. Het motto voor Sibiu luidt: Het licht van Christus schijnt over allen. Hoop op eenheid en vernieuwing in Europa. 

In het kort (meer informatie in de folder):

2 februari 2007 – SCHEPPING
Tini Brugge – Licht in de wereld, schaduw op Gods schepping
verslag van de lezing

23 februari – GERECHTIGHEID EN VREDE
Greetje Witte-Rang – Gerechtigheid en Vrede, werken aan een geloofwaardige economie

30 maart – SPIRITUALITEIT
Hanneke Arts – Leven met Christus. Een weg (om) te gaan
verslag van de lezing

20 april – RELIGIES
Henk Vroom – Moet het christendom zijn eerstgeboorterecht in Europa afstaan? Met medewerking van Jaap van der Meij.
verslag van de lezing

25 mei – GETUIGEN
Wout van Laar – Klimaatverandering in de wereldkerk: Naar nieuwe wegen van zending en oecumene in Europa – tekst lezing
klik hier voor persbericht

29 juni 2007 – EENHEID
Kees van Vliet – Het verlangen naar de zichtbare eenheid van de Kerk – tekst lezing
Interview van Hanneke Arts met Kees van Vliet over het verlangen naar zichtbare eenheid en zijn hoop met betrekking tot Sibiu. (pdf-bestand)

algemene informatie
tijd: 14.00 – 17.00 uur
plaats: Centrum Katholieke Vereniging voor Oecumene, Walpoort 10, ‘s-Hertogenbosch
aanmelden: per e-mail secretariaat@oecumene.nl of per telefoon: 073 6136471
kosten: € 5,– (te voldoen bij de ingang)
organisatie en informatie: Raad van Kerken in Nederland en Katholieke Vereniging voor Oecumene

OF U WEL OF NIET NAAR SIBIU GAAT, U BENT VAN HARTE WELKOM!


PUBLICATIES

Brochure met bijbelstudies ter voorbereiding op Sibiu, getiteld: Het licht van Christus schijnt over allen. Hoop op eenheid en vernieuwing in Europa. Lees meer


LINKS
Third European Ecumenical Assembly (EEA3)
Katholiek Vereniging voor Oecumene