Religieuze leiders ondertekenen “verklaring van vrijheid en vrede”

In aanwezigheid van koningin Beatrix hebben vertegenwoordigers van de zes grootste religieuze stromingen in ons land dinsdag een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin ze uitspreken in vrijheid en vrede met elkaar te willen samenleven.
De gemeenschappelijke verklaring benadrukt het multiculturele en multireligieuze karakter dat ons land al eeuwen kenmerkt. “De Nederlandse samenleving is de eeuwen door een smeltkroes geweest van volkeren en culturen. Mensen met verschillende religieuze overtuigingen en levensbeschouwingen hebben er, soms met vallen en opstaan, in wederzijds respect leren samenleven”, zo valt in de verklaring te lezen.
Ook legt de verklaring nadruk op het belang van godsdienstvrijheid: “Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van geboden en voorschriften.”

Onderteken de verklaring