Verklaring ‘Meer dan voedsel alleen’

Het aantal voedselbanken in Nederland is in de afgelopen jaren explosief gestegen, evenals het aantal klanten dat van de voedselbanken gebruik maakt. Voedselbanken zijn meestal niet georganiseerd door kerken, maar kerken blijken er door de inzet van vrijwilligers, financiële ondersteuning en het fungeren als uitgiftepunt wel een belangrijke rol in te vervullen. Gecombineerd met de verontrusting over de ontwikkelingen rond armoede in Nederland, was dit reden voor de kerken om speciale aandacht aan deze ontwikkelingen te geven. Eind 2005 werd de plaatselijke conferentie ‘Meer dan voedsel alleen’ gehouden, gevolgd door een gelijknamige landelijke conferentie in Utrecht in april 2006. De organisatie daarvan berustte bij de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA en Kerkinactie.
De basis voor deze conferentie werd gevormd door een conceptverklaring ‘Meer dan voedsel alleen’. Tijdens en ook na de conferentie kwamen hierop reacties, zowel van organisaties als van personen. Al deze reacties zijn verwerkt in de verklaring ‘Meer dan voedsel alleen’. Klik hier voor de verklaring (Word-document).

Bij de verklaring is ook een ‘Plan van aanpak’ gevoegd met een zeer uitgebreide lijst met aanbevelingen. De achterliggende problemen bij voedselbanken en armoede heeft vele facetten en de oplossing ervan is niet met een eenvoudige aanbeveling aan één van de betrokken partijen is te vangen. De projectgroep AKN/EVA en Kerkinactie vragen organisaties en personen uit het overzicht die aanbevelingen te kiezen waarmee men mogelijk een steentje bij aan het bestrijden van armoede in Nederland. “Laat u dus niet ontmoedigen door de veelheid van maatregelen, maar laat het juist een bemoediging zijn dat er vele partijen bij betrokken zijn.” De projectgroep AKN/EVA en Kerekinactie geven de verklaring in bespreking bij alle partijen die in het ‘Plan van aanpak’ aangesproken worden: kerken, voedselbanken, maatschappelijk instellingen, landelijke overheid, gemeentelijke overheden, en last but not least kredietinstellingen. Reacties zijn welkom via Kerkinactie, m.runia@kerkinactie.nl.